Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
Jovan Cvejovic
PRETRAGA MOZGALICA
autor: Branislav Obradović

PALINDROMNA ČITALjKA: Aci vodu nosi komšinica Ruža, ona što je skoro ostala bez muža

1
Težina zadatka: 5/10
Broj tačnih odgovora: 121/149
Kategorija: enigmatika, palindromi
PALINDROMNA ČITALjKA: Aci vodu nosi komšinica Ruža, ona što je skoro ostala bez muža | MOZGALICE [autor: Branislav Obradović] - Broj tačnih odgovora: 121/149 - Težina zadatka: 5/10 - Kategorija: enigmatika, palindromi
PROVERITE REŠENjE MOZGALICE
Odgovor možete dati i ćiriličnim i latiničnim pismom ravnopravno.
KORISNIK KOJI JE PRVI REŠIO ZADATAK
Ruzica Pavlovic 23.05.2014 - 21:00
SLIČNI ZADACI
Branislav Obradović - autor @ MOZGALICE link
ANAGRAM: UČA o BILjCI priča nam priče ... | MOZGALICE (10628) link
UČAURENI ANAGRAM: U planini Crne Gore plodovi se slatki stvore ... link
REBUSI - strana 1 | MOZGALICE link
UMETALjKA: Ta starica dogodine ići će do Vojvodine! | MOZGALICE ... link
Rebus o zidaru | MOZGALICE (6817) link
MOZGALICE DANA - 19.05.2014. link
MOZGALICE DANA - 31.03.2014. link
MENjALjKA: Košarkaš je od nas veći, na otoman ne mož' leći ... link
ANAGRAM: SMOKVA u tom gradu skupo se prodaje jer Rusi to voće ... link
PALINDROMNA ČITALjKA | MOZGALICE (10312) link
ČITALjKA | STIHOVANI ENIGMATSKI BUKVAR link
Slogovni palindrom iz Slovenije | MOZGALICE (10423) link
Branislav Obradović - autor @ MOZGALICE link
ŠARADA: Kad ostrvo rečno uz tu luku stane, drvžava će, znajte ... link
ČITALjKA: Momir s Karaburme pisao je Pavi u toj kad je bio ... link
ŠARADA: Ime ribe i čoveka - to je zemlja iz daleka! | MOZGALICE ... link
MOZGALICE DANA - 03.04.2014. link
Asocijacija: SIVI, UBICA, BELI, ULJE | MOZGALICE (10078) link
Koja je zamišljena kombinacija? | mozgalice, glavolomke ... link
KRIPTOGRAM: ČITALjKA, ANADIPLOZA, UMANjIVALjKA, REBUS ... link
ČITALjKA | STIHOVANI ENIGMATSKI BUKVAR link
PALINDROMNA ČITALjKA: Kada padne noć gluva šta to Acin "ćuko ... link
Slogovna palindromna čitaljka | mozgalice, glavolomke, enigmatika ... link
SKLANjALjKA: I moneta ljude brine u podnožju te planine! - Mozgalice link
OSTALO - strana 1 | MOZGALICE link
Onaj koji ga napravi, ne želi ga. Onaj ga ima, ne želi da ... - Mozgalice link
Slogovni palindrom iz Slovenije | MOZGALICE (10423) link
ŠARADA: Kad ostrvo rečno uz tu luku stane, drvžava će, znajte ... link
Asocijacija: SIVI, UBICA, BELI, ULJE | MOZGALICE (10078) link
Asocijacija: ČELIK, KOSA, SLIKAR, KREČ | MOZGALICE (10415) link
Od ponuđenih slogova sastavi misao književnika sa slike ... link
MOZGALICE DANA - 06.12.2013. link
MOZGALICE DANA - 19.05.2014. link
MOZGALICE DANA - 12.04.2013. link
PRAVILA | MOZGALICE link
KNjIGA UTISAKA | MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 28.04.2014. link
MOZGALICE DANA - 08.06.2013. link
MOZGALICE DANA - 11.06.2013. link
- autor @ MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 28.10.2013. link
MOZGALICE DANA - 01.01.2014. link
MOZGALICE DANA - 03.05.2014. link
UČAURENI ANAGRAM | STIHOVANI ENIGMATSKI BUKVAR link
MOZGALICE DANA - 31.12.2013. link
MOZGALICE DANA - 11.10.2013. link
MOZGALICE DANA - 06.12.2013. link
MOZGALICE DANA - 27.11.2013. link
MOZGALICE DANA - 16.01.2014. link
MOZGALICE DANA - 25.04.2014. link
Zagonetka o nečem što menja boju :) | MOZGALICE (7161) link
MOZGALICE DANA - 11.12.2013. link
MOZGALICE DANA - 10.04.2014. link
MOZGALICE DANA - 30.11.2013. link
MOZGALICE DANA - 05.01.2014. link
MOZGALICE DANA - 19.05.2014. link
MOZGALICE DANA - 09.05.2014. link
MOZGALICE DANA - 20.02.2014. link
Bez prvog slova je država a bez poslednjeg fudbalski klub. Šta je to ... link
ANAGRAM: BEZ MANE! - Mozgalice link
veznica: reklama » ? » kamen » ? » država - mozgalice link
Koja slova nedostaju u skupu? | MOZGALICE (9126) link
Koje slovo ne pripada nizu? | MOZGALICE (7008) link
Asocijacija: DRŽAVA, PAS, SAOBRAĆAJ, VOJSKA | MOZGALICE ... link
Asocijacija: PAS, AKCIJA, DRŽAVA, REKA | MOZGALICE (9284) link
Koje slovo dolazi na mesto znaka pitanja? | MOZGALICE (6912) link
ANAGRAM: TO JE LEP SAN! | MOZGALICE (8969) link
MOZGALICE DANA - 27.11.2013. link
MOZGALICE DANA - 07.06.2013. link
MOZGALICE DANA - 20.02.2014. link
Potreban je majstor za elektroinstalacije? Na sajtu Majstori info možete naći mnoge Električare koji rade elektroinstalacije, popravke bojlera i popravke ostalih električnih uređaja.