Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
Zeljko Jelas
PRETRAGA MOZGALICA
autor: Sanja Šabović

Koliki je njihov zbir u dekadnom brojevnom sistemu?

1
Težina zadatka: 8/10
Broj tačnih odgovora: 51/1096
Kategorija: brojevi, matematika
Koliki je njihov zbir u dekadnom brojevnom sistemu? | MOZGALICE [autor: Sanja Šabović] - Broj tačnih odgovora: 51/1096 - Težina zadatka: 8/10 - Kategorija: brojevi, matematika
PROVERITE REŠENjE MOZGALICE
Odgovor možete dati i ćiriličnim i latiničnim pismom ravnopravno.
KORISNIK KOJI JE PRVI REŠIO ZADATAK
Lektor T. Hanibal 27.09.2014 - 13:12
SLIČNI ZADACI
MOZGALICE DANA - 17.09.2014. link
Asocijacija: CRNA, BELA, NULA, ZNAK | MOZGALICE (12387) link
Asocijacija: REČ, BROJ, LOGIKA, 1. | MOZGALICE (12268) link
MOZGALICE DANA - 13.09.2014. link
Od ponuđenih slova sastavi palindromnu rečenicu | MOZGALICE ... link
POJAVA, A ŠARMIRA... (anagram) | MOZGALICE (12345) link
Koju po(r)uku krije ova glavolomka? :( | MOZGALICE (7122) link
Rebus oksimoron | MOZGALICE (12026) link
REBUS: Savet za letnje vrućine | MOZGALICE (11895) link
Iz kog filma je ova scena? | MOZGALICE (12377) link
Koliki je zbir prvih 1389 prirodnih brojeva? | MOZGALICE (7877) link
Koliki je zbir ova 4 sabirka? | MOZGALICE (8748) link
Koliki je proizvod brojeva koji nedostaju? | MOZGALICE (9079) link
Kolika je površina osenčenog dela osmougla? | MOZGALICE (8013) link
Odredi zbir brojeva A i B | MOZGALICE (11318) link
DEŠIFRUJ TABELU I ODREDI PROIZVOD BROJEVA A, B i C ... link
MATEMATIKA - strana 1 | MOZGALICE link
Ako se iz špila karata izvuku dve karte, koja je verovatnoća da će ... link
Koliko kvadrata ima na slici? | MOZGALICE (11427) link
Odredi brojeve A i B i nađi njihov proizvod | MOZGALICE (12098) link
Rebus za lovce i njihov ulov | MOZGALICE (10725) link
Dešifruj sabiranje i odredi vrednost broja ABC | MOZGALICE (11881) link
Odredi faktorijel broja trouglova sa dobijenog crteža | MOZGALICE ... link
Ako je obim kvadrata, koji zauzima četvrtinu površine većeg, 1024 ... link
Nađi dobitnu kombinaciju | MOZGALICE (12291) link
MOZGALICE DANA - 17.07.2014. link
REBUSI - strana 7 | MOZGALICE link
TO, SOSO! STRAVA! (krnji anagram) | MOZGALICE (12184) link
Odredi zbir brojeva A i B | MOZGALICE (11318) link
Asocijacija: ZAJEDNICA, VLAST, BROJ, ZBIR | MOZGALICE (12124) link
Koliki je zbir ova 4 sabirka? | MOZGALICE (8748) link
Poređaj brojeve u zadata polja tako da zbir 3 susedna uvek bude 15 ... link
Odredi kub broja koji stepenovan svojom trećinom daje 85766121 ... link
Dešifruj sabiranje i odredi vrednost broja ABC | MOZGALICE (11881) link
Ako kocku leda stranice a=1389 istopimo i zaledimo u loptu leda ... link
Odredi brojeve A i B i nađi njihov proizvod | MOZGALICE (12098) link
KRNjI ANAGRAM: VRAG IL' MOMČIĆ ... | MOZGALICE (11880) link
Pronađi pravilo po kom se brojevi nižu i izračunaj proizvod ... link
Koju vrednost ima broj ABCD? | MOZGALICE (11544) link
Odredi faktorijel broja trouglova sa dobijenog crteža | MOZGALICE ... link
Dešifruj narodnu izreku | MOZGALICE (12044) link
Koliko kvadrata ima na slici? | MOZGALICE (11427) link
Ako ZAKIVAK ima vrednost 486 koliku vrednost ima ŽELEZNIK ... link
IMA DENS ROMA! (anagram) | MOZGALICE (12077) link
Rebus sa vencem :) | MOZGALICE (8856) link
Kolika je srednja vrednost? | MOZGALICE (10429) link
Koju vrednost ima broj ABCD? | MOZGALICE (11544) link
Koju poruku krije ova glavolomka? | MOZGALICE (8184) link
Dešifruj sabiranje i odredi vrednost broja ABC | MOZGALICE (11881) link
HOMONIM: Crnogorska ta planina kao soldat ime ima ... link
ANAGRAM: SMOKVA u tom gradu skupo se prodaje jer Rusi to voće ... link
Ako ZAKIVAK ima vrednost 486 koliku vrednost ima ŽELEZNIK ... link
Koju vrednost ima broj ABCD? | MOZGALICE (11544) link
Koliko kvadrata ima na slici? | MOZGALICE (11427) link
Dešifruj narodnu izreku | MOZGALICE (12044) link
Rebus sa vencem :) | MOZGALICE (8856) link
Kolika je srednja vrednost? | MOZGALICE (10429) link
Dešifruj množenje i odredi vrednost proizvoda | MOZGALICE (11174) link
Koju poruku krije ova glavolomka? | MOZGALICE (8184) link
ZAGONETKA: Biće ovo drago svima, blago onom ko ga ima ... link
Dešifruj narodnu izreku | MOZGALICE (12044) link
DOPUNjALjKA: Otkrij skriveni tekst | MOZGALICE (12371) link
IMA DENS ROMA! (anagram) | MOZGALICE (12077) link
Kolika je vrednost heksadekadnog zajedničkog prefiksa navedenih ... link
Koju igricu krasi ova muzika? | MOZGALICE (11014) link
Koja je vrednost broja abcdef? | MOZGALICE (7470) link
Koju poruku krije ova glavolomka? | MOZGALICE (8184) link
Izračunaj nepoznatu vrednost Ž | MOZGALICE (12154) link
ZAGONETKA: Biće ovo drago svima, blago onom ko ga ima ... link
HOMONIM: Crnogorska ta planina kao soldat ime ima ... link
SELIDBE - Potreban Vam prevoz kako bi se preselili? Na sajtu Majstori info možete naći mnoge firme koji se bave prevozom, transportom i selidbama.