Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
PRETRAGA MOZGALICA
autor: Dejan Rajković

Koliko puta u toku 24 sata velika i mala kazaljka na satu obrazuju prav ugao?

1
Težina zadatka: 4/10
Broj tačnih odgovora: 241/5457
Kategorija: matematika
Koliko puta u toku 24 sata velika i mala kazaljka na satu obrazuju prav ugao? | MOZGALICE [autor: Dejan Rajković] - Broj tačnih odgovora: 241/5457 - Težina zadatka: 4/10 - Kategorija: matematika
PROVERITE REŠENjE MOZGALICE
Odgovor možete dati i ćiriličnim i latiničnim pismom ravnopravno.
KORISNIK KOJI JE PRVI REŠIO ZADATAK
Sanja Šabović 27.01.2015 - 12:18
SLIČNI ZADACI
Nađi petocifreni broj ABCDE takav da su dvocifreni brojevi AB, BC ... link
MOZGALICE DANA - 27.01.2015. link
Koliko ima kvadrata na šahovskoj tabli? | MOZGALICE (7477) link
koliko se različitih šestocifrenih brojeva može napisati ... - Mozgalice link
Koliko minuta traje najduži mesec u godini? | MOZGALICE (7744) link
Koliko je 256+256? | MOZGALICE (7443) link
Koliko kvadrata ima na slici? | MOZGALICE (11427) link
Koliko ovaca ima čobanica? | MOZGALICE (7059) link
Koliko ima velikih kutija? | MOZGALICE (8093) link
Koliko stranica ima knjiga? | MOZGALICE (7842) link
Koliko Vasa ima godina? | MOZGALICE (7145) link
Koliko je dužina puta izražena u metrima? | MOZGALICE (7887) link
Koliko je 5+6+7? | MOZGALICE (7345) link
Koliko je 10*(NU)*(N+U)? link
Koliko je dužina puta izražena u metrima? | MOZGALICE (7887) link
koliko se puta broj 4 koristi u zapisu svih trocifrenih ... - Mozgalice link
Kako se zove jedini engleski muzičar koji je tri puta uvršten u ... link
KOLIKO PUTA ĆEŠ IĆI PO MILjU ZA SAMO JEDAN SVETLOSNI ... link
Koji brojevi druge stotine su 16 puta veći od zbira svih svojih cifara ... link
Rebus sa jotovanjem i molbom :) | MOZGALICE (8171) link
Kako se zove njegova peta kći? | MOZGALICE (6725) link
Koliko je 256+256? | MOZGALICE (7443) link
Kako se zove gljiva sa slike? | MOZGALICE (13059) link
Koliko je 18+6+20? | MOZGALICE (9026) link
MOZGALICE DANA - 21.09.2013. link
MOZGALICE DANA - 17.08.2013. link
MOZGALICE DANA - 21.04.2013. link
MOZGALICE DANA - 20.07.2014. link
MOZGALICE DANA - 22.07.2013. link
MOZGALICE DANA - 01.05.2014. link
Asocijacija: BRATISLAVA, BEOGRAD, BUDIMPEŠTA, BEČ ... link
KRIPTOGRAM: ČITALjKA, ANADIPLOZA, UMANjIVALjKA, REBUS ... link
KRIPTOGRAM | MOZGALICE (9636) link
MOZGALICE DANA - 29.05.2013. link
Asocijacija: SFERA, ŠKODA, POLJAK, DETEKTIV | MOZGALICE ... link
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI | MOZGALICE (10457) link
KNjIGA UTISAKA | MOZGALICE link
Dešifruj množenje i odredi kvadrat broja 'aba' | MOZGALICE (10657) link
MOZGALICE DANA - 02.02.2014. link
MOZGALICE DANA - 16.11.2014. link
MOZGALICE DANA - 03.09.2014. link
MOZGALICE DANA - 22.01.2013. link
Mirsad Mirso Sabic - takmičar @ MOZGALICE link
Ljubica Bilalović - autor @ MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 16.11.2013. link
Asocijacija: UGAO, ŠAH, VLAST, KLJUČ | MOZGALICE (10402) link
Asocijacija: SRCE, VRAT, ŽICA, KLJUČ | MOZGALICE (10693) link
Asocijacija: RAD, DESNO, KOČNICA, DARKO RUNDEK ... link
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI | MOZGALICE (12297) link
PITALICA: Koji hemijski element je sa nazivom jedne države ... link
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI | MOZGALICE (12227) link
KOJI POJAM POVEZUJE SENO I LOKOMOTIVU? | MOZGALICE ... link
Asocijacija: GRAD, RAKIJA, PTICA, PLANINE | MOZGALICE (10437) link
PITALICA: Koji pojam povezuje čaj i dim? | MOZGALICE (9008) link
ASOCIJACIJA U SLICI (2/4 pojma anagramirana) | MOZGALICE ... link
Wellnes Laboratory je rezultat zelje za zdravijim zivotom, okretanjem ka prirodnim proizvodima i resursima.