Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
olivera kaljevic
PRETRAGA MOZGALICA
autor: Rebus X Jedan

Što su starije, sve manje bora imaju. Šta su?

1
Težina zadatka: 3/10
Broj tačnih odgovora: 214/4235
Kategorija: zagonetke
Što su starije, sve manje bora imaju. Šta su? | MOZGALICE [autor: Rebus X Jedan] - Broj tačnih odgovora: 214/4235 - Težina zadatka: 3/10 - Kategorija: zagonetke
PROVERITE REŠENjE MOZGALICE
Odgovor možete dati i ćiriličnim i latiničnim pismom ravnopravno.
KORISNIK KOJI JE PRVI REŠIO ZADATAK
Slavoljub Petrović 03.02.2015 - 19:49
SLIČNI ZADACI
Rebus X Jedan - autor @ MOZGALICE link
REBUSI - strana 4 | MOZGALICE link
DOPUNjALjKA: Otkrij skrivenu reč | MOZGALICE (12994) link
SLOVNI REBUS | MOZGALICE (12002) link
Šahovski rebus | MOZGALICE (12335) link
Rebus sa palindromnim rešenjem | MOZGALICE (11680) link
Rebus o autocenzuri | MOZGALICE (13095) link
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI | MOZGALICE (12233) link
Rebus o čoveku sa dijagnozom | MOZGALICE (13040) link
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI | MOZGALICE (12255) link
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI | MOZGALICE (11878) link
SINEASTA DADE MIT O KOMUNISTI ŠTO KIKSA! (anagram ... link
Zagonetka o nečem što menja boju :) | MOZGALICE (7161) link
PALINDROMNA ČITALjKA: Aci vodu nosi komšinica Ruža, ona što ... link
MOZGALICE DANA - 17.01.2015. link
LOGOGRIF | STIHOVANI ENIGMATSKI BUKVAR link
MOZGALICE DANA - 11.12.2014. link
MOZGALICE DANA - 18.11.2014. link
MOZGALICE DANA - 31.08.2014. link
MOZGALICE DANA - 16.02.2014. link
MOZGALICE DANA - 12.12.2013. link
MOZGALICE DANA - 25.05.2013. link
Odredi najveći šestocifreni parni broj deljiv sa 3 kod kog su sve cifre ... link
VODORAVNA, DIVNA SPRAVA, BRAČNE MUKE SVE REŠAVA ... link
Ukućani veseli, sve u slast su pojeli, i još su dosolili. Šta su jeli? link
Kako nazivamo ljude koji nemaju sve prste na jednoj ruci ... link
SKLANjALjKA: Stroj za metal sve je bliže, iz ohridskog grada stiže ... link
Iz kog filma je ovaj kadar? | MOZGALICE (12904) link
Iz kog filma je ovaj kadar? | MOZGALICE (12310) link
ZAGONETKA: Ovaj cvet je čest u bašti, ponos njega uvek krasi ... link
MOZGALICE DANA - 16.03.2013. link
MOZGALICE DANA - 13.01.2013. link
MOZGALICE DANA - 03.10.2013. link
MOZGALICE DANA - 07.06.2014. link
MOZGALICE DANA - 28.01.2015. link
MOZGALICE DANA - 29.01.2015. link
MOZGALICE DANA - 27.01.2015. link
MOZGALICE DANA - 09.12.2014. link
MOZGALICE DANA - 11.01.2015. link
MOZGALICE DANA - 13.01.2015. link
MOZGALICE DANA - 26.12.2014. link
MOZGALICE DANA - 02.09.2014. link
MOZGALICE DANA - 12.01.2015. link
ANAGRAM: JADAN BORA Đ. KRIO SETU! | MOZGALICE (7514) link
MOZGALICE DANA - 04.02.2013. link
MOZGALICE DANA - 05.02.2013. link
Ninoslav Pavlović - takmičar @ MOZGALICE link
Милош Стојановић - takmičar @ MOZGALICE link
ZAGONETKA: Siromašni ga imaju, bogatima treba... | MOZGALICE ... link
Koliko sinovi imaju godina? | MOZGALICE (8115) link
Ako HIBISKUS ima vrednost 255, a KUPINOVO VINO 316, koliki ... link
Šta ima jedno oko a ne može da vidi? | MOZGALICE (12833) link
Ako zbir brojeva 184 i 63 iznosi 715, a razlika 544, koliki je njihov ... link
Ako je 12=8 koliki je proizvod brojeva 17 i 18? | MOZGALICE (12629) link
Asocijacija: MARATON, ČAJ, DAVITELJ, MASAKR | MOZGALICE ... link
Koliko je 58 + 37? | MOZGALICE (8913) link
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI | MOZGALICE (12881) link
Koliko se različitih parnih četverocifrenih brojeva može napisati od ... link
Šta ima jedno oko a ne može da vidi? | MOZGALICE (12833) link
Šta se krije iza Batine asocijacije u slici? | MOZGALICE (10228) link
Šta je rešenje dopunjaljke? | MOZGALICE (12874) link
Šta se krije iza ove asocijacije? | MOZGALICE (8318) link
Šta je rešenje asocijacije u slici? | MOZGALICE (7931) link
Šta je rešenje asocijacije u slici? | MOZGALICE (7991) link
Šta se krije iza ove skraćenice? | MOZGALICE (7267) link
Šta se krije iza ove asocijacije? | MOZGALICE (8621) link
Šta se krije iza Batine asocijacije? | MOZGALICE (9567) link
Šta krije ovа asocijacijа u slici? | MOZGALICE (7848) link
Nađi petocifreni broj ABCDE takav da su dvocifreni brojevi AB, BC ... link
Ako su sa jedne strane kompas i cepelin ko sa druge strane pravi ... link
Koje su to životinje? | MOZGALICE (6864) link
Koja tri dela ljudskog tela su palindromi? | MOZGALICE (7495) link
U TOM DRUŠTVU SVI SU FINI I SA PALCEM KA VISINI! (zagonetkа ... link
MOZGALICE DANA - 28.07.2014. link
MOZGALICE DANA - 13.09.2013. link
MOZGALICE DANA - 11.06.2014. link
MOZGALICE DANA - 10.06.2014. link
MOZGALICE DANA - 04.03.2014. link