Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
PRETRAGA MOZGALICA
autor: Brain Teasers

Izračunaj broj 1027 pomoću brojeva [1, 7, 1, 1, 74, 480]

1
Težina zadatka: 7/10
Broj tačnih odgovora: 83/145
Kategorija: brojevi, matematika
Izračunaj broj 1027 pomoću brojeva [1, 7, 1, 1, 74, 480] | MOZGALICE [autor: Brain Teasers] - Broj tačnih odgovora: 83/145 - Težina zadatka: 7/10 - Kategorija: brojevi, matematika
PROVERITE REŠENjE MOZGALICE
Odgovor možete dati i ćiriličnim i latiničnim pismom ravnopravno.
KORISNIK KOJI JE PRVI REŠIO ZADATAK
Korisnik e mail 29.10.2015 - 08:29
SLIČNI ZADACI
MOZGALICE DANA - 15.09.2015. link
MOZGALICE DANA - 13.09.2015. link
MOZGALICE DANA - 02.07.2015. link
Izračunaj broj 1998 pomoću brojeva [7, 9, 3, 8, 42, 474 ... link
Koja kombinacija (cifara od 1 do 6) je dobitna? | MOZGALICE (8740) link
Izračunaj broj 4218 pomoću brojeva [8, 4, 5, 6, 90, 799 ... link
Koja je dobitna kombinacija? | MOZGALICE (9940) link
Koja kombinacija (cifara od 1 do 6) je dobitna? | MOZGALICE (9556) link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
Izračunaj broj 7375 pomoću brojeva [9, 2, 6, 4, 66, 647 ... link
Izračunaj broj 1038 pomoću brojeva [5, 4, 7, 6, 58, 813 ... link
Izračunaj broj 24 pomoću brojeva [1, 3, 4, 6] | MOZGALICE (9225) link
Izračunaj broj 4065 pomoću brojeva [3, 5, 6, 7, 96, 227 ... link
Izračunaj broj 358 pomoću brojeva [6, 8, 6, 3, 22, 265] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 7375 pomoću brojeva [9, 2, 6, 4, 66, 647 ... link
Izračunaj broj 1038 pomoću brojeva [5, 4, 7, 6, 58, 813 ... link
Izračunaj broj 100 pomoću brojeva [1, 1, 4, 2, 20, 75] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 7800 pomoću brojeva [6, 8, 4, 2, 59, 722 ... link
Izračunaj broj 2358 pomoću brojeva [7, 6, 4, 2, 23, 363 ... link
Izračunaj broj 5076 pomoću brojeva [6, 5, 5, 1, 51, 948 ... link
Izračunaj broj 377 pomoću brojeva [4, 4, 4, 7, 70, 672] | MOZGALICE ... link
Koji broj nedostaje? | MOZGALICE (7039) link
Koji broj nedostaje u nizu? | MOZGALICE (8873) link
Koji broj dolazi na mesto upitnika? | MOZGALICE (7115) link
koliko se puta broj 4 koristi u zapisu svih trocifrenih brojeva? link
Izračunaj broj 4065 pomoću brojeva [3, 5, 6, 7, 96, 227 ... link
Izračunaj broj 7375 pomoću brojeva [9, 2, 6, 4, 66, 647 ... link
Izračunaj broj 358 pomoću brojeva [6, 8, 6, 3, 22, 265] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 1077 pomoću brojeva [3, 7, 1, 3, 87, 102 ... link
Koji broj sledi? | MOZGALICE (8824) link
Izračunaj broj 2358 pomoću brojeva [7, 6, 4, 2, 23, 363 ... link
Izračunaj broj 7180 pomoću brojeva [3, 8, 6, 6, 13, 875 ... link
Dijana Drača - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 779 pomoću brojeva [9, 7, 5, 8, 20, 689] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 24 pomoću brojeva [1, 3, 4, 6] | MOZGALICE (9225) link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
Izračunaj broj 358 pomoću brojeva [6, 8, 6, 3, 22, 265] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 7248 pomoću brojeva [8, 8, 9, 7, 74, 750 ... link
Izračunaj broj 7800 pomoću brojeva [6, 8, 4, 2, 59, 722 ... link
Izračunaj broj 1966 pomoću brojeva [3, 2, 9, 1, 67, 645 ... link
Izračunaj broj 6267 pomoću brojeva [8, 7, 1, 5, 92, 646 ... link
Izračunaj broj 5159 pomoću brojeva [9, 7, 1, 6, 16, 507 ... link
Koliki je zbir prvih 1389 prirodnih brojeva? | MOZGALICE (7877) link
Izračunaj proizvod brojeva a i b | MOZGALICE (9298) link
Izračunaj broj 4218 pomoću brojeva [8, 4, 5, 6, 90, 799 ... link
koliko se puta broj 4 koristi u zapisu svih trocifrenih brojeva? link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
Izračunaj broj 358 pomoću brojeva [6, 8, 6, 3, 22, 265] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 1077 pomoću brojeva [3, 7, 1, 3, 87, 102 ... link
Izračunaj broj 7248 pomoću brojeva [8, 8, 9, 7, 74, 750 ... link
Izračunaj broj 1993 pomoću brojeva [3, 5, 3, 9, 44, 267 ... link
Izračunaj broj 7800 pomoću brojeva [6, 8, 4, 2, 59, 722 ... link
Izračunaj broj 2358 pomoću brojeva [7, 6, 4, 2, 23, 363 ... link
Izračunaj broj 1345 pomoću brojeva [9, 5, 4, 7, 15, 408 ... link
Izračunaj broj 5076 pomoću brojeva [6, 5, 5, 1, 51, 948 ... link
Izračunaj broj 377 pomoću brojeva [4, 4, 4, 7, 70, 672] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 1077 pomoću brojeva [3, 7, 1, 3, 87, 102 ... link
Koja kombinacija (cifara od 1 do 6) je dobitna? | MOZGALICE (13943) link
ZAGONETKE - strana 1 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 7800 pomoću brojeva [6, 8, 4, 2, 59, 722 ... link
Izračunaj broj 1345 pomoću brojeva [9, 5, 4, 7, 15, 408 ... link
Koliki je zbir prvih 1389 prirodnih brojeva? | MOZGALICE (7877) link
Koliko iznosi zbir svih cifara? | MOZGALICE (13136) link
Pronađi najmanji prirodan broj koji je 2004 puta veći od zbira svojih ... link
Koliko je 5+6+7? | MOZGALICE (7345) link
Izračunaj broj 7248 pomoću brojeva [8, 8, 9, 7, 74, 750 ... link
Izračunaj broj 5911 pomoću brojeva [4, 7, 4, 5, 12, 825 ... link
Дарко Чекеревац - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 775 pomoću brojeva [5, 7, 2, 5, 89, 448] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
Izračunaj broj 876 pomoću brojeva [9, 9, 5, 5, 10, 781] | MOZGALICE ... link
PITALICA: Koje je to mesto? | MOZGALICE (8986) link
Izračunaj broj 2999 pomoću brojeva [6, 2, 5, 1, 97, 264 ... link
Anagram o novoj teoriji :) | MOZGALICE (8021) link
Nađi dobitnu kombinaciju | MOZGALICE (7837) link
Radmila Gavrilov - takmičar @ MOZGALICE link
Koja 4 slova dolaze na mesto upitnika? | MOZGALICE (6842) link
Jelena Mancic - takmičar @ MOZGALICE link
Aleksandar Žujović - takmičar @ MOZGALICE link
Andjela Vlajic - takmičar @ MOZGALICE link