Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
PRETRAGA MOZGALICA
autor: Brain Teasers

Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7, 20, 21, 22, 24, 34, 69, 70, 72) i izračunaj A-B*C

1
Težina zadatka: 9/10
Broj tačnih odgovora: 44/116
Kategorija: brojevi, matematika
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7, 20, 21, 22, 24, 34, 69, 70, 72) i izračunaj A-B*C | MOZGALICE [autor: Brain Teasers] - Broj tačnih odgovora: 44/116 - Težina zadatka: 9/10 - Kategorija: brojevi, matematika
PROVERITE REŠENjE MOZGALICE
Odgovor možete dati i ćiriličnim i latiničnim pismom ravnopravno.
KORISNIK KOJI JE PRVI REŠIO ZADATAK
Milenko Gajic 02.01.2016 - 10:10
SLIČNI ZADACI
MATEMATIKA - strana 3 | MOZGALICE link
MATEMATIKA - strana 12 | MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 19.11.2015. link
MOZGALICE DANA - 14.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 10.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 29.11.2015. link
Izračunaj broj 7248 pomoću brojeva [8, 8, 9, 7, 74, 750 ... link
Koja je dobitna kombinacija? | MOZGALICE (8940) link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
MOZGALICE DANA - 02.07.2015. link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7106) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7064) link
Reši asocijaciju u slici | MOZGALICE (8163) link
Reši magični kvadrat i odredi proizvod nepoznativ brojeva A, B, C, D ... link
Reši šifrovanu glavolomku | MOZGALICE (12587) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Oteraj vanzemaljca :) - dopuni magični kvadrat | MOZGALICE (7473) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
Reši magični kvadrat i pronađi proizvod nepoznatih brojeva ... link
Reši magični kvadrat i odredi proizvod nepoznativ brojeva A, B, C, D ... link
Ako je obim kvadrata, koji zauzima četvrtinu površine većeg, 1024 ... link
Dešifruj množenje i odredi vrednost proizvoda | MOZGALICE (11174) link
Odredi proizvod tri broja koja nastavljaju niz | MOZGALICE (11471) link
Dešifruj sabiranje i odredi vrednost broja ABECEDA | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat i odredi proizvod nepoznativ brojeva A, B, C, D ... link
Reši magični kvadrat i pronađi proizvod nepoznatih brojeva ... link
Oteraj vanzemaljca :) - dopuni magični kvadrat | MOZGALICE (7473) link
Dešifruj množenje i odredi kvadrat broja 'aba' | MOZGALICE (10657) link
Reši magični kvadrat i izračunaj proizvod brojeva A, B, C, D i E ... link
Koliko kvadrata ima na slici? | MOZGALICE (11427) link
Dešifruj sabiranje i odredi vrednost broja ABCD | MOZGALICE (11132) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
koliko se različitih šestocifrenih brojeva može napisati koristeći cifre link
MOZGALICE DANA - 07.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 06.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 19.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 14.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 29.11.2015. link
MOZGALICE DANA - 02.12.2015. link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 17 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
MOZGALICE DANA - 07.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 06.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 19.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 14.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 28.11.2015. link
MOZGALICE DANA - 08.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 15.12.2015. link
Od ponuđenih slova sastavi palindromnu rečenicu | MOZGALICE ... link
Sastavi palindromnu rečenicu od ponuđenih slova | MOZGALICE ... link
Od ponuđenih slogova sastavite misao Dostojevskog | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Od ponuđenih slogova sastavite misao | MOZGALICE (8086) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Od ponuđenih slogova sastavi misao pisca sa slike | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 17 ... link
Od ponuđenih slogova sastavite misao | MOZGALICE (8032) link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
Izračunaj proizvod brojeva a i b | MOZGALICE (9298) link
Izračunaj broj 7724 pomoću brojeva [6, 9, 4, 3, 51, 758 ... link
Izračunaj broj 7248 pomoću brojeva [8, 8, 9, 7, 74, 750 ... link
Izračunaj broj 3477 pomoću brojeva [3, 2, 2, 3, 58, 661 ... link
Izračunaj broj 663 pomoću brojeva [4, 4, 1, 5, 24, 577] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 358 pomoću brojeva [6, 8, 6, 3, 22, 265] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 8894 pomoću brojeva [9, 9, 5, 5, 74, 897 ... link
Čemu abcde treba da bude jednako da bi niz brojeva i slova postao ... link
Izračunaj broj 7724 pomoću brojeva [6, 9, 4, 3, 51, 758 ... link
Izračunaj broj 663 pomoću brojeva [4, 4, 1, 5, 24, 577] | MOZGALICE ... link
koliko se puta broj 4 koristi u zapisu svih trocifrenih brojeva? link
Izračunaj broj 2534 pomoću brojeva [1, 8, 4, 3, 75, 257 ... link
Izračunaj broj 7800 pomoću brojeva [6, 8, 4, 2, 59, 722 ... link
Izračunaj broj 1506 pomoću brojeva [6, 1, 9, 4, 70, 886 ... link
Izračunaj broj 120 pomoću brojeva [4, 8, 6, 6, 10, 100] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 120 pomoću brojeva [4, 3, 9, 3, 15, 75] | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
ASOCIJACIJE - strana 20 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 837 pomoću brojeva [6, 2, 6, 2, 20, 775] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 290 pomoću brojeva [3, 5, 6, 4, 20, 320] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 779 pomoću brojeva [9, 7, 5, 8, 20, 689] | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
20 link
Izračunaj broj 24 pomoću brojeva [1, 3, 4, 6] | MOZGALICE (9225) link
Izračunaj broj 406 pomoću brojeva [3, 7, 8, 4, 27, 807] | MOZGALICE ... link
20 link
Izračunaj broj 2670 pomoću brojeva [9, 3, 1, 7, 21, 825 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Izračunaj broj 9809 pomoću brojeva [7, 6, 2, 6, 21, 745 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
21 link
Mirka Šajić - autor @ MOZGALICE link
21 link
OSTALO - strana 3 | MOZGALICE link
Саша Миладиновић - takmičar @ MOZGALICE link
Nebojša Kostić - takmičar @ MOZGALICE link
Elvis Ičić - autor @ MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 21.11.2015. link
MOZGALICE DANA - 08.12.2015. link
Izračunaj broj 358 pomoću brojeva [6, 8, 6, 3, 22, 265] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 1054 pomoću brojeva [3, 2, 8, 7, 22, 584 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
MOZGALICE DANA - 22.09.2015. link
22 link
Pf PF - takmičar @ MOZGALICE link
Gordana Mavrenovic Radivojevic - takmičar @ MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 16.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 12.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 13.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 14.12.2015. link
Izračunaj broj 8894 pomoću brojeva [9, 9, 5, 5, 74, 897 ... link
Izračunaj broj 663 pomoću brojeva [4, 4, 1, 5, 24, 577] | MOZGALICE ... link
PITALICA: Ako je u Beogradu 19:24 časova u kojoj prestonici je 13 ... link
Izračunaj broj 224 pomoću brojeva [1, 7, 6, 1, 24, 729] | MOZGALICE ... link
24 link
MOZGALICE DANA - 24.06.2015. link
Dunja Kokanovic - takmičar @ MOZGALICE link
Slađana Marjanović - autor @ MOZGALICE link
Ivan Bukumiric - takmičar @ MOZGALICE link
Slobodanka Tripkovic - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 718 pomoću brojeva [2, 2, 4, 8, 64, 198] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 7620 pomoću brojeva [2, 9, 6, 3, 34, 684 ... link
Edisa Avdihodžić-Avdić - takmičar @ MOZGALICE link
Ljubijankic Haris Amela - takmičar @ MOZGALICE link
Dejan Milić - takmičar @ MOZGALICE link
Boreli Dejan - takmičar @ MOZGALICE link
ASOCIJACIJE - strana 6 | MOZGALICE link
Lidija Duvnjak - autor @ MOZGALICE link
Asocijacija: SUNCE, LET, OSMEH, PESMA | MOZGALICE (11210) link
Miroslav Cvetković - autor @ MOZGALICE link
Rebus o bračnim nesuglasicama | MOZGALICE (10697) link
Asocijacija: MONARHIJA, SERIJA - CRVENA, STAZA | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 6560 pomoću brojeva [2, 2, 8, 8, 69, 890 ... link
Dragana Martinovic Nestorovic - takmičar @ MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
PITALICA: Koliko košta pola kilograma kajsija? | MOZGALICE (9563) link
ŠAHOVSKA PITALICA: Koji TOP je SKAKAČ i obrnuto ... link
Asocijacija: SABIRANJE, IGRA, SLIKA, UDRUŽENJE | MOZGALICE ... link
DEŠIFRUJ PORUKU | MOZGALICE (12304) link
ASOCIJACIJE - strana 23 | MOZGALICE link
NEGATIV: Iz kog filma je ovaj kadar? | MOZGALICE (11166) link
Izračunaj broj 377 pomoću brojeva [4, 4, 4, 7, 70, 672] | MOZGALICE ... link
Dušan Ognjenović - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 504 pomoću brojeva [1, 5, 8, 6, 51, 107] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 837 pomoću brojeva [6, 2, 6, 2, 20, 775] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 5505 pomoću brojeva [9, 8, 7, 2, 49, 624 ... link
Izračunaj broj 3477 pomoću brojeva [3, 2, 2, 3, 58, 661 ... link
Izračunaj broj 1966 pomoću brojeva [3, 2, 9, 1, 67, 645 ... link
Izračunaj broj 1077 pomoću brojeva [3, 7, 1, 3, 87, 102 ... link
Izračunaj broj 6220 pomoću brojeva [6, 6, 9, 8, 72, 764 ... link
Милош Стојановић - takmičar @ MOZGALICE link
Ako je 8c1ba + 2cb66 = 1cc72b koju vrednost ima broj abc ... link
Izračunaj broj 1290 pomoću brojeva [6, 4, 5, 2, 79, 991 ... link
Izračunaj broj 3144 pomoću brojeva [9, 7, 2, 6, 55, 176 ... link
Izračunaj broj 1214 pomoću brojeva [4, 5, 3, 3, 87, 880 ... link
Asocijacija: DIJAMANT, MESTO, ROG, KOSA | MOZGALICE (9075) link
Rebus sa lepim rešenjem :) | MOZGALICE (7095) link
Koje je rešenje asocijacije u slici? | MOZGALICE (8598) link
Asocijacija: NIŠTA, C, RUŽA, PUNO | MOZGALICE (12030) link
LOGOGRIFNI ANAGRAM: ODA VRLOG PITAGORU | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 7633 pomoću brojeva [7, 7, 8, 3, 33, 513 ... link
Izračunaj broj 5225 pomoću brojeva [9, 7, 1, 8, 18, 759 ... link
Izračunaj broj 4218 pomoću brojeva [8, 4, 5, 6, 90, 799 ... link
Izračunaj broj 811 pomoću brojeva [5, 5, 4, 1, 28, 145] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 4065 pomoću brojeva [3, 5, 6, 7, 96, 227 ... link
Izračunaj broj 663 pomoću brojeva [4, 4, 1, 5, 24, 577] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 4532 pomoću brojeva [3, 9, 1, 2, 66, 514 ... link
Izračunaj broj 358 pomoću brojeva [6, 8, 6, 3, 22, 265] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 8894 pomoću brojeva [9, 9, 5, 5, 74, 897 ... link
Izračunaj broj 2670 pomoću brojeva [9, 3, 1, 7, 21, 825 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Odredi brojevnu vrednost reči SINONIM | MOZGALICE (13111) link
- autor @ MOZGALICE link
Potreban Vam je majstor Moler za krečenje stana? Na sajtu Majstori info možete naći mnoge Molere koji rade molersko farbarske radove, krečenje i slično.