Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
olivera kaljevic
PRETRAGA MOZGALICA
autor: Brain Teasers

Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9, 10, 12, 21, 23, 24, 26, 77) i izračunaj A-B-C

1
Težina zadatka: 9/10
Broj tačnih odgovora: 52/116
Kategorija: brojevi, matematika
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9, 10, 12, 21, 23, 24, 26, 77) i izračunaj A-B-C | MOZGALICE [autor: Brain Teasers] - Broj tačnih odgovora: 52/116 - Težina zadatka: 9/10 - Kategorija: brojevi, matematika
PROVERITE REŠENjE MOZGALICE
Odgovor možete dati i ćiriličnim i latiničnim pismom ravnopravno.
KORISNIK KOJI JE PRVI REŠIO ZADATAK
Milenko Gajic 12.03.2016 - 08:54
SLIČNI ZADACI
MATEMATIKA - strana 3 | MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 14.01.2016. link
MOZGALICE DANA - 03.02.2016. link
Koja je dobitna kombinacija? | MOZGALICE (14273) link
Koja je zamišljena kombinacija? | MOZGALICE (10274) link
Izračunaj broj 5169 pomoću brojeva [3, 8, 4, 5, 19, 726 ... link
Izračunaj broj 1998 pomoću brojeva [7, 9, 3, 8, 42, 474 ... link
Koja kombinacija (cifara od 1 do 6) je dobitna? | MOZGALICE (8740) link
Koja je dobitna kombinacija? | MOZGALICE (8940) link
Koja kombinacija (cifara od 1 do 6) je dobitna? | MOZGALICE (9556) link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7106) link
Reši rebus | MOZGALICE (6816) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7486) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Oteraj vanzemaljca :) - dopuni magični kvadrat | MOZGALICE (7473) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
Reši magični kvadrat i izračunaj proizvod brojeva A, B, C, D i E ... link
Reši magični kvadrat i odredi proizvod nepoznativ brojeva A, B, C, D ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat i odredi proizvod nepoznativ brojeva A, B, C, D ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
kriptogram: kupa, trougao, kvadar, kvadrat, sfera | mozgalice (10004) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 17 ... link
koliko se različitih šestocifrenih brojeva može napisati koristeći cifre link
- autor @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 3562 pomoću brojeva [7, 5, 8, 6, 69, 229 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 17 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
- autor @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 3562 pomoću brojeva [7, 5, 8, 6, 69, 229 ... link
MOZGALICE DANA - 08.02.2016. link
MOZGALICE DANA - 13.12.2015. link
Od ponuđenih slova sastavi palindromnu rečenicu! | MOZGALICE ... link
Od ponuđenih slogova sastavite misao Dostojevskog | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Od ponuđenih slogova sastavi misao osobe sa slike | MOZGALICE ... link
Od ponuđenih slogova sastavi misao pisca sa slike | MOZGALICE ... link
Od ponuđenih slogova sastavi misao osobe sa slike | MOZGALICE ... link
Od ponuđenih slova sastavi palindrom koji opisuje sliku ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Od ponuđenih slova sastavi palindromnu rečenicu | MOZGALICE ... link
Koliki je zbir prvih 1389 prirodnih brojeva? | MOZGALICE (7877) link
Izračunaj broj 24 pomoću brojeva [1, 3, 4, 6] | MOZGALICE (9225) link
Izračunaj proizvod brojeva a i b | MOZGALICE (9298) link
Izračunaj broj 775 pomoću brojeva [7, 3, 7, 4, 82, 539] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 5225 pomoću brojeva [9, 7, 1, 8, 18, 759 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Izračunaj broj 7724 pomoću brojeva [6, 9, 4, 3, 51, 758 ... link
Izračunaj broj 7951 pomoću brojeva [9, 9, 9, 7, 25, 895 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Izračunaj broj 7248 pomoću brojeva [8, 8, 9, 7, 74, 750 ... link
Izračunaj broj 4218 pomoću brojeva [8, 4, 5, 6, 90, 799 ... link
Čemu abcde treba da bude jednako da bi niz brojeva i slova postao ... link
Izračunaj broj 3477 pomoću brojeva [3, 2, 2, 3, 58, 661 ... link
Izračunaj broj 9487 pomoću brojeva [1, 2, 7, 5, 12, 690 ... link
MATEMATIKA - strana 2 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 4532 pomoću brojeva [3, 9, 1, 2, 66, 514 ... link
Izračunaj broj 7620 pomoću brojeva [2, 9, 6, 3, 34, 684 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Koliko je 1-2-4? | MOZGALICE (9042) link
Izračunaj broj 3273 pomoću brojeva [7, 7, 1, 2, 76, 391 ... link
Izračunaj broj 837 pomoću brojeva [6, 2, 6, 2, 20, 775] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 120 pomoću brojeva [4, 8, 6, 6, 10, 100] | MOZGALICE ... link
IGRA INVERZIJE 10 | MOZGALICE (10027) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
ANAGRAMI - strana 10 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 775 pomoću brojeva [7, 3, 7, 4, 82, 539] | MOZGALICE ... link
10 link
FER MATORKA link
Asocijacija: POLJE, VOJSKA, OČI, BOG | MOZGALICE (12759) link
Izračunaj broj 9487 pomoću brojeva [1, 2, 7, 5, 12, 690 ... link
Ako je 12=8 koliki je proizvod brojeva 17 i 18? | MOZGALICE (12629) link
IGRA INVERZIJE 12 | Mozgalice link
MATEMATIKA - strana 12 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
MOZGALICE DANA - 12.10.2015. link
Ako je 3345 zbir brojeva 1389 i 1000 koliki je njihov proizvod ... link
Izračunaj broj 618 pomoću brojeva [9, 8, 8, 3, 77, 567] | MOZGALICE ... link
MATEMATIKA - strana 17 | MOZGALICE link
Ivana Vlahovic Ivka - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 9809 pomoću brojeva [7, 6, 2, 6, 21, 745 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
21 link
Mirka Šajić - autor @ MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
21 link
MOZGALICE DANA - 21.12.2015. link
Vojislav Lukić - autor @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 1934 pomoću brojeva [7, 7, 6, 9, 23, 220 ... link
ANAGRAMI - strana 23 | MOZGALICE link
ASOCIJACIJE - strana 23 | MOZGALICE link
23 link
Milena Miladinovic - takmičar @ MOZGALICE link
Miroslav Ćurčić - takmičar @ MOZGALICE link
ASOCIJACIJE - strana 6 | MOZGALICE link
Sofija Necin - autor @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 5076 pomoću brojeva [6, 5, 5, 1, 51, 948 ... link
Izračunaj broj 602 pomoću brojeva [8, 7, 1, 3, 69, 984] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 24 pomoću brojeva [1, 3, 4, 6] | MOZGALICE (9225) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Koliko puta u toku 24 sata velika i mala kazaljka na satu obrazuju ... link
PITALICA: Ako je u Beogradu 19:24 časova u kojoj prestonici je 13 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
24 link
Maximilijan Rakocevic - takmičar @ MOZGALICE link
Dunja Kokanovic - takmičar @ MOZGALICE link
24 link
Izračunaj broj 1998 pomoću brojeva [7, 9, 3, 8, 42, 474 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
26 link
26 link
Davor Karadzic - takmičar @ MOZGALICE link
Ivana Radojković - autor @ MOZGALICE link
REBUSI - strana 3 | MOZGALICE link
Sanja Šabović - autor @ MOZGALICE link
Koliko je 77+66+68? | MOZGALICE (8430) link
Izračunaj broj 7375 pomoću brojeva [9, 2, 6, 4, 66, 647 ... link
Izračunaj broj 5911 pomoću brojeva [4, 7, 4, 5, 12, 825 ... link
Koja je zamišljena kombinacija? | MOZGALICE (13971) link
Nađi dobitnu kombinaciju | MOZGALICE (14167) link
Slovni rebus | MOZGALICE (6829) link
Konjićev skok jednog filozofa | MOZGALICE (9085) link
Izračunaj broj 4218 pomoću brojeva [8, 4, 5, 6, 90, 799 ... link
Sastavi palindromno pitanje od ponuđenih slova | MOZGALICE ... link
Koji je naziv gljiva sa slike? | MOZGALICE (12182) link
Izračunaj broj 1553 pomoću brojeva [8, 9, 3, 5, 28, 186 ... link
Izračunaj broj 775 pomoću brojeva [7, 3, 7, 4, 82, 539] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 2534 pomoću brojeva [1, 8, 4, 3, 75, 257 ... link
Izračunaj broj 7951 pomoću brojeva [9, 9, 9, 7, 25, 895 ... link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
Izračunaj broj 4218 pomoću brojeva [8, 4, 5, 6, 90, 799 ... link
Izračunaj broj 663 pomoću brojeva [4, 4, 1, 5, 24, 577] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 7375 pomoću brojeva [9, 2, 6, 4, 66, 647 ... link
Izračunaj broj 1934 pomoću brojeva [7, 7, 6, 9, 23, 220 ... link
Izračunaj broj 2670 pomoću brojeva [9, 3, 1, 7, 21, 825 ... link
Ako je 95ccb - 3a4cc = 647a7 koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je 7bb8c + 40bac = 11ba48 koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je 3032c + a6bc5 = 7652a koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je acc90 - 5ccc3 = b00ba koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je 8c1ba + 2cb66 = 1cc72b koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je cc5aa - a5a97 = 29bac koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je ab5ca + 66609 = 8aab0 koju vrednost ima broj abc ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link