Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
PRETRAGA MOZGALICA
autor: Brain Teasers

Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 7, 18, 20, 21, 55, 56, 57, 58, 76, 81, 85) i izračunaj A+B-C

1
Težina zadatka: 9/10
Broj tačnih odgovora: 49/437
Kategorija: brojevi, matematika
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 7, 18, 20, 21, 55, 56, 57, 58, 76, 81, 85) i izračunaj A+B-C | MOZGALICE [autor: Brain Teasers] - Broj tačnih odgovora: 49/437 - Težina zadatka: 9/10 - Kategorija: brojevi, matematika
PROVERITE REŠENjE MOZGALICE
Odgovor možete dati i ćiriličnim i latiničnim pismom ravnopravno.
KORISNIK KOJI JE PRVI REŠIO ZADATAK
Milenko Gajic 19.03.2016 - 07:40
SLIČNI ZADACI
MATEMATIKA - strana 3 | MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 18.03.2016. link
Koja je dobitna kombinacija? | MOZGALICE (14273) link
MOZGALICE DANA - 31.01.2016. link
Koja je zamišljena kombinacija? | MOZGALICE (10041) link
Izračunaj broj 1998 pomoću brojeva [7, 9, 3, 8, 42, 474 ... link
Koja kombinacija (cifara od 1 do 6) je dobitna? | MOZGALICE (8740) link
Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva [5, 7, 9, 1, 25, 177 ... link
Izračunaj broj 7375 pomoću brojeva [9, 2, 6, 4, 66, 647 ... link
Izračunaj broj 120 pomoću brojeva [4, 3, 9, 3, 15, 75] | MOZGALICE ... link
Reši zagonetku | MOZGALICE (8439) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7486) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7064) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši asocijaciju u slici | MOZGALICE (8041) link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7563) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
Reši magični kvadrat i pronađi proizvod nepoznatih brojeva ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat i odredi proizvod nepoznativ brojeva A, B, C, D ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
kriptogram: kupa, trougao, kvadar, kvadrat, sfera | mozgalice (10004) link
Dešifruj množenje i odredi kvadrat broja 'aba' | MOZGALICE (10657) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
- autor @ MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
MATEMATIKA - strana 1 | MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 19.12.2015. link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Od ponuđenih slogova sastavite misao Dostojevskog | MOZGALICE ... link
Od ponuđenih slova sastavi palindrom koji opisuje sliku ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Od ponuđenih slogova sastavi misao osobe sa slike | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Izračunaj proizvod brojeva a i b | MOZGALICE (9298) link
Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva [5, 7, 9, 1, 25, 177 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Izračunaj broj 5225 pomoću brojeva [9, 7, 1, 8, 18, 759 ... link
Izračunaj broj 1553 pomoću brojeva [8, 9, 3, 5, 28, 186 ... link
Izračunaj broj 7724 pomoću brojeva [6, 9, 4, 3, 51, 758 ... link
Izračunaj broj 7951 pomoću brojeva [9, 9, 9, 7, 25, 895 ... link
Izračunaj broj 3562 pomoću brojeva [7, 5, 8, 6, 69, 229 ... link
MATEMATIKA - strana 4 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 1128 pomoću brojeva [4, 5, 9, 2, 66, 139 ... link
Izračunaj broj 775 pomoću brojeva [7, 3, 7, 4, 82, 539] | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Izračunaj broj 663 pomoću brojeva [4, 4, 1, 5, 24, 577] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 7375 pomoću brojeva [9, 2, 6, 4, 66, 647 ... link
Izračunaj broj 100 pomoću brojeva [1, 1, 4, 2, 20, 75] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 2534 pomoću brojeva [1, 8, 4, 3, 75, 257 ... link
Izračunaj broj 5169 pomoću brojeva [3, 8, 4, 5, 19, 726 ... link
Izračunaj broj 377 pomoću brojeva [4, 4, 4, 7, 70, 672] | MOZGALICE ... link
koliko se puta broj 4 koristi u zapisu svih trocifrenih brojeva? link
Izračunaj broj 5225 pomoću brojeva [9, 7, 1, 8, 18, 759 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Koliko je 18+6+20? | MOZGALICE (9026) link
MATEMATIKA - strana 18 | MOZGALICE link
IGRA INVERZIJE 18 | Mozgalice link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
18 link
18 link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Izračunaj broj 779 pomoću brojeva [9, 7, 5, 8, 20, 689] | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 17 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
ANAGRAMI - strana 20 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Izračunaj broj 290 pomoću brojeva [3, 5, 6, 4, 20, 320] | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Izračunaj broj 24 pomoću brojeva [1, 3, 4, 6] | MOZGALICE (9225) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Izračunaj broj 2670 pomoću brojeva [9, 3, 1, 7, 21, 825 ... link
ASOCIJACIJE - strana 21 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
21 link
21 link
Mirka Šajić - autor @ MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Petar Pap - takmičar @ MOZGALICE link
Саша Миладиновић - takmičar @ MOZGALICE link
Vera Pašćan - autor @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 3018 pomoću brojeva [5, 5, 4, 1, 55, 619 ... link
Izračunaj broj 3144 pomoću brojeva [9, 7, 2, 6, 55, 176 ... link
Izračunaj broj 1038 pomoću brojeva [5, 4, 7, 6, 58, 813 ... link
Izračunaj broj 2551 pomoću brojeva [9, 3, 7, 3, 60, 878 ... link
Izračunaj broj 252 pomoću brojeva [6, 6, 8, 7, 88, 990] | MOZGALICE ... link
Jevrem Zivanovic - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 7633 pomoću brojeva [7, 7, 8, 3, 33, 513 ... link
Izračunaj broj 832 pomoću brojeva [3, 7, 3, 2, 70, 215] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 1993 pomoću brojeva [3, 5, 3, 9, 44, 267 ... link
Izračunaj broj 8427 pomoću brojeva [3, 9, 3, 8, 91, 950 ... link
Izračunaj broj 3773 pomoću brojeva [2, 5, 3, 4, 75, 465 ... link
REBUS: Vremešni glumac pred zimovanje | MOZGALICE (12867) link
Obrnuti rebus | MOZGALICE (9620) link
Ako je a6a16 - abccc = cc7b koju vrednost ima broj abc ... link
MUZIČKA ASOCIJACIJA U SLICI | MOZGALICE (10619) link
PITALICA: Koji hemijski element je sa nazivom jedne države ... link
NEGATIV: O kom filmu je reč? | MOZGALICE (12051) link
Izračunaj broj 8427 pomoću brojeva [3, 9, 3, 8, 91, 950 ... link
Jevrem Zivanovic - takmičar @ MOZGALICE link
Elvis Ičić - autor @ MOZGALICE link
Mirela Crkvenjas Stanic - takmičar @ MOZGALICE link
Koje je rešenje asocijacije u slici? | MOZGALICE (9638) link
Asocijacija: OSAM, BREG, RADOMIR, SUNCE | MOZGALICE (9368) link
Zorica Bera - takmičar @ MOZGALICE link
veznica: nemačka » ? « reka » ? « žig link
Asocijacija: SNAGA, RAZLOMAK, SEKS, ZAMENICE | MOZGALICE ... link
logogrifni anagram: ta i teške genije navlači | mozgalice (10246) link
Izračunaj broj 3477 pomoću brojeva [3, 2, 2, 3, 58, 661 ... link
Izračunaj broj 1038 pomoću brojeva [5, 4, 7, 6, 58, 813 ... link
Izračunaj broj 6191 pomoću brojeva [9, 3, 4, 1, 58, 472 ... link
Izračunaj broj 8244 pomoću brojeva [9, 8, 9, 9, 54, 900 ... link
Izračunaj broj 7375 pomoću brojeva [9, 2, 6, 4, 66, 647 ... link
Izračunaj broj 358 pomoću brojeva [6, 8, 6, 3, 22, 265] | MOZGALICE ... link
Zoran Živanović - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 574 pomoću brojeva [8, 5, 9, 2, 19, 290] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 3273 pomoću brojeva [7, 7, 1, 2, 76, 391 ... link
Miljan Milidrag - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 4218 pomoću brojeva [8, 4, 5, 6, 90, 799 ... link
Izračunaj broj 3273 pomoću brojeva [7, 7, 1, 2, 76, 391 ... link
REBUSI - strana 14 | MOZGALICE link
Asocijacija: BRZINA, GODINA - BELA, TITO | MOZGALICE (13675) link
Izračunaj broj 7620 pomoću brojeva [2, 9, 6, 3, 34, 684 ... link
Koja je dobitna kombinacija? | MOZGALICE (13707) link
Izračunaj broj 1062 pomoću brojeva [3, 4, 7, 4, 62, 877 ... link
Izračunaj broj 410 pomoću brojeva [2, 8, 4, 1, 67, 287] | MOZGALICE ... link
ASOCIJACIJE - strana 33 | MOZGALICE link
MATEMATIKA - strana 4 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 306 pomoću brojeva [4, 3, 1, 3, 47, 173] | MOZGALICE ... link
M Python - takmičar @ MOZGALICE link
Boxon Audiioo - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 678 pomoću brojeva [3, 8, 9, 5, 80, 315] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 224 pomoću brojeva [1, 7, 6, 1, 24, 729] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 5169 pomoću brojeva [3, 8, 4, 5, 19, 726 ... link
NAGRAĐENI ANAGRAM: SJA FIN STALAK VELEGRADA ... link
Koji brojevi druge stotine su 16 puta veći od zbira svih svojih cifara ... link
REBUS JEDNOG PISCA | MOZGALICE (11115) link
Asocijacija: I, II, AUTO, RUČAK | MOZGALICE (13313) link
Asocijacija: UGAO, ŠAH, VLAST, KLJUČ | MOZGALICE (10402) link
Izračunaj broj 406 pomoću brojeva [3, 7, 8, 4, 27, 807] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 8501 pomoću brojeva [3, 8, 1, 1, 75, 767 ... link
Jasmina Atarac - autor @ MOZGALICE link
Ime koje države se piše isto ćirilicom i latinicom? | MOZGALICE (7959) link
FILMOVI - strana 3 | MOZGALICE link
Vladimir Panić - autor @ MOZGALICE link
OSTALO - strana 9 | MOZGALICE link
NEGATIV: Iz kog filma je ova scena? | MOZGALICE (10810) link
Branislav Obradović - autor @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 24 pomoću brojeva [1, 3, 4, 6] | MOZGALICE (9225) link
Izračunaj broj 5225 pomoću brojeva [9, 7, 1, 8, 18, 759 ... link
Izračunaj broj 1553 pomoću brojeva [8, 9, 3, 5, 28, 186 ... link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
Izračunaj broj 7951 pomoću brojeva [9, 9, 9, 7, 25, 895 ... link
Izračunaj proizvod brojeva a i b | MOZGALICE (9298) link
Izračunaj broj 2320 pomoću brojeva [9, 9, 9, 5, 41, 118 ... link
Izračunaj broj 7375 pomoću brojeva [9, 2, 6, 4, 66, 647 ... link
Izračunaj broj 100 pomoću brojeva [1, 1, 4, 2, 20, 75] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 9487 pomoću brojeva [1, 2, 7, 5, 12, 690 ... link
Ako je 95ccb - 3a4cc = 647a7 koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je a6a16 - abccc = cc7b koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je 22c15 + cb035 = bac50 koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je 7bb8c + 40bac = 11ba48 koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je cc5aa - a5a97 = 29bac koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je ab5ca + 66609 = 8aab0 koju vrednost ima broj abc ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
- autor @ MOZGALICE link
Mozgalice, glavolomke, enigmatika i ostale mozgalice dana sa portala Moja vizit karta, partnera sajta vicevi dana