Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
olivera kaljevic
PRETRAGA MOZGALICA
autor: Brain Teasers

Izračunaj broj 7482 pomoću brojeva [2, 4, 3, 6, 76, 756]

1
Težina zadatka: 8/10
Broj tačnih odgovora: 95/159
Kategorija: brojevi, matematika
Izračunaj broj 7482 pomoću brojeva [2, 4, 3, 6, 76, 756] | MOZGALICE [autor: Brain Teasers] - Broj tačnih odgovora: 95/159 - Težina zadatka: 8/10 - Kategorija: brojevi, matematika
PROVERITE REŠENjE MOZGALICE
Odgovor možete dati i ćiriličnim i latiničnim pismom ravnopravno.
KORISNIK KOJI JE PRVI REŠIO ZADATAK
Sanja Šabović 22.03.2016 - 07:37
SLIČNI ZADACI
MATEMATIKA - strana 3 | MOZGALICE link
MATEMATIKA - strana 10 | MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 21.03.2016. link
MOZGALICE DANA - 20.03.2016. link
Koja je dobitna kombinacija? | MOZGALICE (14273) link
MOZGALICE DANA - 18.02.2016. link
Koja je zamišljena kombinacija? | MOZGALICE (10041) link
Izračunaj broj 1998 pomoću brojeva [7, 9, 3, 8, 42, 474 ... link
Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva [5, 7, 9, 1, 25, 177 ... link
Izračunaj broj 1128 pomoću brojeva [4, 5, 9, 2, 66, 139 ... link
Koja kombinacija (cifara od 1 do 6) je dobitna? | MOZGALICE (9556) link
Izračunaj broj 5876 pomoću brojeva [7, 1, 2, 9, 33, 620 ... link
Izračunaj proizvod brojeva a i b | MOZGALICE (9298) link
Izračunaj broj 24 pomoću brojeva [1, 3, 4, 6] | MOZGALICE (9225) link
Izračunaj broj 5225 pomoću brojeva [9, 7, 1, 8, 18, 759 ... link
Izračunaj broj 3562 pomoću brojeva [7, 5, 8, 6, 69, 229 ... link
Izračunaj broj 1934 pomoću brojeva [7, 7, 6, 9, 23, 220 ... link
Izračunaj broj 3477 pomoću brojeva [3, 2, 2, 3, 58, 661 ... link
Izračunaj broj 7375 pomoću brojeva [9, 2, 6, 4, 66, 647 ... link
Izračunaj broj 7724 pomoću brojeva [6, 9, 4, 3, 51, 758 ... link
Izračunaj broj 8699 pomoću brojeva [7, 9, 4, 8, 71, 740 ... link
Odredi najveći šestocifreni parni broj deljiv sa 3 kod kog su sve cifre ... link
Koji broj nedostaje u centralnom kvadratu? | MOZGALICE (7183) link
Koji broj dolazi u 6. red? | MOZGALICE (6870) link
Izračunaj broj 5876 pomoću brojeva [7, 1, 2, 9, 33, 620 ... link
Koji broj nastavlja niz? | MOZGALICE (7084) link
Izračunaj broj 1128 pomoću brojeva [4, 5, 9, 2, 66, 139 ... link
Izračunaj broj 5225 pomoću brojeva [9, 7, 1, 8, 18, 759 ... link
Ako je 4aaab - 40c2a = a468 koju vrednost ima broj abc ... link
Izračunaj broj 1553 pomoću brojeva [8, 9, 3, 5, 28, 186 ... link
MOZGALICE DANA - 26.09.2014. link
MOZGALICE DANA - 04.02.2016. link
MOZGALICE DANA - 09.04.2015. link
Izračunaj broj 1128 pomoću brojeva [4, 5, 9, 2, 66, 139 ... link
Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva [5, 7, 9, 1, 25, 177 ... link
Izračunaj broj 5225 pomoću brojeva [9, 7, 1, 8, 18, 759 ... link
Izračunaj broj 7951 pomoću brojeva [9, 9, 9, 7, 25, 895 ... link
Izračunaj broj 775 pomoću brojeva [7, 3, 7, 4, 82, 539] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 1934 pomoću brojeva [7, 7, 6, 9, 23, 220 ... link
Izračunaj broj 3477 pomoću brojeva [3, 2, 2, 3, 58, 661 ... link
Izračunaj broj 2670 pomoću brojeva [9, 3, 1, 7, 21, 825 ... link
Izračunaj broj 8699 pomoću brojeva [7, 9, 4, 8, 71, 740 ... link
Izračunaj proizvod brojeva a i b | MOZGALICE (9298) link
Koliki je zbir prvih 1389 prirodnih brojeva? | MOZGALICE (7877) link
Izračunaj broj 24 pomoću brojeva [1, 3, 4, 6] | MOZGALICE (9225) link
Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva [5, 7, 9, 1, 25, 177 ... link
Izračunaj broj 1553 pomoću brojeva [8, 9, 3, 5, 28, 186 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Izračunaj broj 5225 pomoću brojeva [9, 7, 1, 8, 18, 759 ... link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
Izračunaj broj 7951 pomoću brojeva [9, 9, 9, 7, 25, 895 ... link
Izračunaj broj 3562 pomoću brojeva [7, 5, 8, 6, 69, 229 ... link
Izračunaj broj 1128 pomoću brojeva [4, 5, 9, 2, 66, 139 ... link
Izračunaj broj 3477 pomoću brojeva [3, 2, 2, 3, 58, 661 ... link
Izračunaj broj 100 pomoću brojeva [1, 1, 4, 2, 20, 75] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 9487 pomoću brojeva [1, 2, 7, 5, 12, 690 ... link
Izračunaj broj 4532 pomoću brojeva [3, 9, 1, 2, 66, 514 ... link
MATEMATIKA - strana 2 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 24 pomoću brojeva [1, 3, 4, 6] | MOZGALICE (9225) link
Izračunaj broj 9602 pomoću brojeva [9, 2, 5, 6, 39, 568 ... link
Izračunaj broj 6560 pomoću brojeva [2, 2, 8, 8, 69, 890 ... link
Izračunaj broj 3273 pomoću brojeva [7, 7, 1, 2, 76, 391 ... link
REBUSI - strana 14 | MOZGALICE link
anagram: porfirije bunca i čudi gazde kanala! | mozgalice (10584) link
FIRERKA IME GODINE! (anagram) | MOZGALICE (12159) link
Izračunaj broj 1062 pomoću brojeva [3, 4, 7, 4, 62, 877 ... link
Branislav Obradović - autor @ MOZGALICE link
ASOCIJACIJE - strana 33 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 7633 pomoću brojeva [7, 7, 8, 3, 33, 513 ... link
Izračunaj broj 1214 pomoću brojeva [4, 5, 3, 3, 87, 880 ... link
MATEMATIKA - strana 5 | MOZGALICE link
Stepenuj nedostajući broj samim sobom | MOZGALICE (13047) link
ASOCIJACIJE - strana 10 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 6191 pomoću brojeva [9, 3, 4, 1, 58, 472 ... link
Izračunaj broj 1054 pomoću brojeva [3, 2, 8, 7, 22, 584 ... link
MOZGALICE DANA - 09.12.2014. link
Maja Naskovic - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 5876 pomoću brojeva [7, 1, 2, 9, 33, 620 ... link
Nađi petocifreni broj ABCDE takav da su dvocifreni brojevi AB, BC ... link
Asocijacija: GROBNICA, MIŠIĆ, BROJ, NULA | MOZGALICE (13082) link
TABELA REZULTATA | Mozgalice, glavolomke, enigmatika link