Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
olivera kaljevic
PRETRAGA MOZGALICA
autor: Brain Teasers

Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (7, 8, 10, 12, 13, 15, 23, 24, 26, 78) i izračunaj A-B+C

1
Težina zadatka: 8/10
Broj tačnih odgovora: 68/287
Kategorija: brojevi, matematika
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (7, 8, 10, 12, 13, 15, 23, 24, 26, 78) i izračunaj A-B+C | MOZGALICE [autor: Brain Teasers] - Broj tačnih odgovora: 68/287 - Težina zadatka: 8/10 - Kategorija: brojevi, matematika
PROVERITE REŠENjE MOZGALICE
Odgovor možete dati i ćiriličnim i latiničnim pismom ravnopravno.
KORISNIK KOJI JE PRVI REŠIO ZADATAK
Rebus X Jedan 26.03.2016 - 07:25
SLIČNI ZADACI
MATEMATIKA - strana 3 | MOZGALICE link
MATEMATIKA - strana 10 | MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 19.11.2015. link
MOZGALICE DANA - 18.02.2016. link
Koja je zamišljena kombinacija? | MOZGALICE (10041) link
Izračunaj broj 1998 pomoću brojeva [7, 9, 3, 8, 42, 474 ... link
Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva [5, 7, 9, 1, 25, 177 ... link
Koja kombinacija (cifara od 1 do 6) je dobitna? | MOZGALICE (9556) link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
Izračunaj broj 4218 pomoću brojeva [8, 4, 5, 6, 90, 799 ... link
Reši rebus | MOZGALICE (6816) link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7202) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7064) link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7486) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7563) link
Reši asocijaciju u slici | MOZGALICE (8041) link
Reši magični kvadrat i pronađi proizvod nepoznatih brojeva ... link
Reši asocijaciju u slici | MOZGALICE (7718) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Reši magični kvadrat i odredi proizvod nepoznativ brojeva A, B, C, D ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Oteraj vanzemaljca :) - dopuni magični kvadrat | MOZGALICE (7473) link
Reši magični kvadrat i odredi proizvod nepoznativ brojeva A, B, C, D ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat i pronađi proizvod nepoznatih brojeva ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
MATEMATIKA - strana 1 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 5031 pomoću brojeva [6, 7, 4, 2, 18, 727 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
MOZGALICE DANA - 05.12.2015. link
Od ponuđenih slova sastavi palindromnu rečenicu! | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Od ponuđenih slogova sastavi misao književnika sa slike ... link
Od ponuđenih slogova sastavi misao osobe sa slike | MOZGALICE ... link
Od ponuđenih slova sastavi palindromnu rečenicu | MOZGALICE ... link
Od ponuđenih slogova sastavi misao osobe sa slike | MOZGALICE ... link
Sastavi palindromnu rečenicu od ponuđenih slova | MOZGALICE ... link
Izračunaj proizvod brojeva a i b | MOZGALICE (9298) link
Izračunaj broj 1128 pomoću brojeva [4, 5, 9, 2, 66, 139 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Izračunaj broj 5876 pomoću brojeva [7, 1, 2, 9, 33, 620 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Izračunaj broj 7724 pomoću brojeva [6, 9, 4, 3, 51, 758 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Izračunaj broj 1553 pomoću brojeva [8, 9, 3, 5, 28, 186 ... link
Izračunaj broj 775 pomoću brojeva [7, 3, 7, 4, 82, 539] | MOZGALICE ... link
Čemu abcde treba da bude jednako da bi niz brojeva i slova postao ... link
Izračunaj broj 775 pomoću brojeva [7, 3, 7, 4, 82, 539] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 1934 pomoću brojeva [7, 7, 6, 9, 23, 220 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Izračunaj broj 5031 pomoću brojeva [6, 7, 4, 2, 18, 727 ... link
Izračunaj broj 9487 pomoću brojeva [1, 2, 7, 5, 12, 690 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Izračunaj broj 2670 pomoću brojeva [9, 3, 1, 7, 21, 825 ... link
Izračunaj broj 2091 pomoću brojeva [2, 3, 7, 2, 23, 480 ... link
Izračunaj broj 377 pomoću brojeva [4, 4, 4, 7, 70, 672] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 1027 pomoću brojeva [1, 7, 1, 1, 74, 480 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Izračunaj broj 120 pomoću brojeva [4, 8, 6, 6, 10, 100] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 690 pomoću brojeva [7, 8, 4, 5, 10, 100] | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
ASOCIJACIJE - strana 10 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Asocijacija: DUPLO, REĆI, RAT, POREĆI | MOZGALICE (12832) link
PITALICA: Šta sam ja? | MOZGALICE (8928) link
10 link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
MATEMATIKA - strana 12 | MOZGALICE link
IGRA INVERZIJE 12 | Mozgalice link
Asocijacija: ČOVEK, POSAO, 12, BANANA | MOZGALICE (12421) link
ASOCIJACIJE - strana 12 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
MOZGALICE DANA - 12.12.2015. link
12 link
Ako je 3345 zbir brojeva 1389 i 1000 koliki je njihov proizvod ... link
ASOCIJACIJE - strana 33 | MOZGALICE link
12 link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
IGRA INVERZIJE 13 | MOZGALICE (10145) link
REBUSI - strana 13 | MOZGALICE link
ASOCIJACIJE - strana 13 | MOZGALICE link
Opiši sliku sa 13 različitih slova | MOZGALICE (11418) link
13 link
MOZGALICE DANA - 13.10.2015. link
MOZGALICE DANA - 13.03.2016. link
Ivanka Kujundzic Orlovic - takmičar @ MOZGALICE link
Strahinja Džever - takmičar @ MOZGALICE link
Radenko Rosuljas - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 120 pomoću brojeva [4, 3, 9, 3, 15, 75] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 1345 pomoću brojeva [9, 5, 4, 7, 15, 408 ... link
IGRA INVERZIJE 15 | Mozgalice link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
ASOCIJACIJE - strana 15 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 9487 pomoću brojeva [1, 2, 7, 5, 12, 690 ... link
MOZGALICE DANA - 15.09.2015. link
Izračunaj broj 8501 pomoću brojeva [3, 8, 1, 1, 75, 767 ... link
Vera Ćeran - takmičar @ MOZGALICE link
Suzana Vuckovic - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 2091 pomoću brojeva [2, 3, 7, 2, 23, 480 ... link
Asocijacija: 4, TEMPERATURA, BOLNICA, 23 | MOZGALICE (9127) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Milena Miladinovic - takmičar @ MOZGALICE link
link link
23 link
Miroslav Ćurčić - takmičar @ MOZGALICE link
ASOCIJACIJE - strana 10 | MOZGALICE link
Sofija Necin - autor @ MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 17.03.2016. link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Koliko puta u toku 24 sata velika i mala kazaljka na satu obrazuju ... link
PITALICA: Ako je u Beogradu 19:24 časova u kojoj prestonici je 13 ... link
Izračunaj broj 6402 pomoću brojeva [2, 6, 9, 8, 24, 997 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
ASOCIJACIJE - strana 24 | MOZGALICE link
24 link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Dunja Kokanovic - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 7800 pomoću brojeva [6, 8, 4, 2, 59, 722 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
ASOCIJACIJE - strana 26 | MOZGALICE link
Veroljub Todosijević - autor @ MOZGALICE link
Samo Slavica - takmičar @ MOZGALICE link
Izrada Seminarskih Radova - takmičar @ MOZGALICE link
Darko Ilic Kiki - takmičar @ MOZGALICE link
Nikša Jovanović - takmičar @ MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 26.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 13.03.2016. link
MOZGALICE DANA - 17.03.2016. link
MOZGALICE DANA - 19.03.2016. link
Nenad Savić - autor @ MOZGALICE link
Rebus o jako motivisanom muškarcu | MOZGALICE (6958) link
Asocijacija: HLEB, KOLAČI, LED, OBUĆA | MOZGALICE (10916) link
Kojim brojem treba zameniti X da bi kvadrat bio magičan ... link
Lazar Pirgic - takmičar @ MOZGALICE link
PROŠIRENI ANAGRAM: MORAM TRI PENALA! | MOZGALICE (11562) link
Asocijacija: PTICA, BROJ, GREŠKA, TITULA | MOZGALICE (8881) link
Šta se krije iza totalno Batine asocijacije? | MOZGALICE (12194) link
ANAGRAMI - strana 16 | MOZGALICE link
gordana vrucinic - takmičar @ MOZGALICE link
Sneki Sn - takmičar @ MOZGALICE link
Milica Spasic - takmičar @ MOZGALICE link
ANAGRAMI - strana 23 | MOZGALICE link
Sanja Bajić - autor @ MOZGALICE link
Izračunaj proizvod brojeva a i b | MOZGALICE (9298) link
Izračunaj broj 24 pomoću brojeva [1, 3, 4, 6] | MOZGALICE (9225) link
Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva [5, 7, 9, 1, 25, 177 ... link
Izračunaj broj 1553 pomoću brojeva [8, 9, 3, 5, 28, 186 ... link
Izračunaj broj 775 pomoću brojeva [7, 3, 7, 4, 82, 539] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 3562 pomoću brojeva [7, 5, 8, 6, 69, 229 ... link
Izračunaj broj 1934 pomoću brojeva [7, 7, 6, 9, 23, 220 ... link
Izračunaj broj 7375 pomoću brojeva [9, 2, 6, 4, 66, 647 ... link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
Ako je 4aaab - 40c2a = a468 koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je 95ccb - 3a4cc = 647a7 koju vrednost ima broj abc ... link
Reši magični kvadrat i odredi proizvod nepoznativ brojeva A, B, C, D ... link
Ako je bbac5 + bbabc = 176cba koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je 17a5b + 663c3 = a41ac koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je 7bb8c + 40bac = 11ba48 koju vrednost ima broj abc ... link
Reši magični kvadrat i odredi proizvod nepoznativ brojeva A, B, C, D ... link
Ako je 8c1ba + 2cb66 = 1cc72b koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je acc90 - 5ccc3 = b00ba koju vrednost ima broj abc ... link