Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
olivera kaljevic
PRETRAGA MOZGALICA
autor: Brain Teasers

Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 38, 40, 41) i izračunaj A-B*C

1
Težina zadatka: 9/10
Broj tačnih odgovora: 70/175
Kategorija: brojevi, matematika
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 38, 40, 41) i izračunaj A-B*C | MOZGALICE [autor: Brain Teasers] - Broj tačnih odgovora: 70/175 - Težina zadatka: 9/10 - Kategorija: brojevi, matematika
PROVERITE REŠENjE MOZGALICE
Odgovor možete dati i ćiriličnim i latiničnim pismom ravnopravno.
KORISNIK KOJI JE PRVI REŠIO ZADATAK
Rebus X Jedan 02.04.2016 - 07:27
SLIČNI ZADACI
MATEMATIKA - strana 3 | MOZGALICE link
MATEMATIKA - strana 15 | MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 01.04.2016. link
MOZGALICE DANA - 19.11.2015. link
MATEMATIKA - strana 17 | MOZGALICE link
Koja je zamišljena kombinacija? | MOZGALICE (10041) link
Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva [5, 7, 9, 1, 25, 177 ... link
Izračunaj broj 7375 pomoću brojeva [9, 2, 6, 4, 66, 647 ... link
Reši rebus | MOZGALICE (6816) link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7106) link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7202) link
Reši zagonetku | MOZGALICE (8439) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (7, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 18 ... link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7563) link
Reši magični kvadrat i pronađi proizvod nepoznatih brojeva ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Oteraj vanzemaljca :) - dopuni magični kvadrat | MOZGALICE (7473) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat i odredi proizvod nepoznativ brojeva A, B, C, D ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 18 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat i odredi proizvod nepoznativ brojeva A, B, C, D ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 17 ... link
Reši magični kvadrat i pronađi proizvod nepoznatih brojeva ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (7, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 17 ... link
koliko se različitih šestocifrenih brojeva može napisati koristeći cifre link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 18 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
MATEMATIKA - strana 1 | MOZGALICE link
Ako je 6c5b6 + c3a6c = a62b45 koju vrednost ima broj abc ... link
Od ponuđenih slova sastavi palindrom koji opisuje sliku ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Od ponuđenih slogova sastavi misao književnika sa slike ... link
Od ponuđenih slogova sastavi misao osobe sa slike | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (7, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Od ponuđenih slova sastavi palindromnu rečenicu | MOZGALICE ... link
Koliki je zbir prvih 1389 prirodnih brojeva? | MOZGALICE (7877) link
Čemu abcde treba da bude jednako da bi niz brojeva i slova postao ... link
Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva [5, 7, 9, 1, 25, 177 ... link
Koji broj nastavlja ovaj niz brojeva? | MOZGALICE (7405) link
Izračunaj broj 5225 pomoću brojeva [9, 7, 1, 8, 18, 759 ... link
Izračunaj broj 775 pomoću brojeva [7, 3, 7, 4, 82, 539] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 5876 pomoću brojeva [7, 1, 2, 9, 33, 620 ... link
Izračunaj broj 3590 pomoću brojeva [4, 8, 5, 1, 49, 408 ... link
Izračunaj broj 3562 pomoću brojeva [7, 5, 8, 6, 69, 229 ... link
Izračunaj broj 5031 pomoću brojeva [6, 7, 4, 2, 18, 727 ... link
Izračunaj broj 7482 pomoću brojeva [2, 4, 3, 6, 76, 756 ... link
Ako je 12=8 koliki je proizvod brojeva 17 i 18? | MOZGALICE (12629) link
MATEMATIKA - strana 17 | MOZGALICE link
17 link
Marko Stojkovic - takmičar @ MOZGALICE link
Mićo Kontić - takmičar @ MOZGALICE link
Jelena Rasljanin - takmičar @ MOZGALICE link
Slađana Marjanović - autor @ MOZGALICE link
Branislav Obradović - autor @ MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 18 ... link
Izračunaj broj 5169 pomoću brojeva [3, 8, 4, 5, 19, 726 ... link
REBUSI - strana 19 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 17 ... link
MATEMATIKA - strana 19 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 2650 pomoću brojeva [4, 1, 7, 8, 19, 501 ... link
19 link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Kosta Željski - autor @ MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Izračunaj broj 100 pomoću brojeva [1, 1, 4, 2, 20, 75] | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 17 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
ANAGRAMI - strana 20 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Izračunaj broj 24 pomoću brojeva [1, 3, 4, 6] | MOZGALICE (9225) link
ANAGRAMI - strana 8 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Izračunaj broj 2670 pomoću brojeva [9, 3, 1, 7, 21, 825 ... link
ASOCIJACIJE - strana 21 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
21 link
21 link
MOZGALICE DANA - 21.12.2015. link
Саша Миладиновић - takmičar @ MOZGALICE link
Elvis Ičić - autor @ MOZGALICE link
MATEMATIKA - strana 9 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 358 pomoću brojeva [6, 8, 6, 3, 22, 265] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 1054 pomoću brojeva [3, 2, 8, 7, 22, 584 ... link
REBUSI - strana 22 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
MOZGALICE DANA - 22.12.2015. link
22 link
MOZGALICE DANA - 20.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 13.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 12.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 27.12.2015. link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Izračunaj broj 663 pomoću brojeva [4, 4, 1, 5, 24, 577] | MOZGALICE ... link
PITALICA: Ako je u Beogradu 19:24 časova u kojoj prestonici je 13 ... link
Izračunaj broj 224 pomoću brojeva [1, 7, 6, 1, 24, 729] | MOZGALICE ... link
REBUSI - strana 24 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (7, 8, 10 ... link
ASOCIJACIJE - strana 24 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 7800 pomoću brojeva [6, 8, 4, 2, 59, 722 ... link
Maximilijan Rakocevic - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva [5, 7, 9, 1, 25, 177 ... link
Koliko je 49+16+25? | MOZGALICE (7366) link
ASOCIJACIJE - strana 25 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
25 link
Izračunaj broj 2091 pomoću brojeva [2, 3, 7, 2, 23, 480 ... link
Izračunaj broj 24 pomoću brojeva [1, 3, 4, 6] | MOZGALICE (9225) link
MOZGALICE DANA - 21.01.2016. link
MOZGALICE DANA - 23.01.2016. link
ASOCIJACIJE - strana 38 | MOZGALICE link
Neso Borovcanin - takmičar @ MOZGALICE link
Safet Džada Begović - takmičar @ MOZGALICE link
Andrija Stojanovic - takmičar @ MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Lidija Duvnjak - autor @ MOZGALICE link
Rebus o skladnom braku | MOZGALICE (12045) link
REBUS: Matora prevarantkinja | MOZGALICE (13198) link
Odredi brojevnu vrednost reči SINONIM | MOZGALICE (13111) link
Izračunaj broj 5315 pomoću brojeva [3, 9, 3, 4, 40, 721 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Ivkovic Nikola - takmičar @ MOZGALICE link
Lazar Tanasijevic - takmičar @ MOZGALICE link
Гедеон Дунђерски - takmičar @ MOZGALICE link
Ako je 4aaab - 40c2a = a468 koju vrednost ima broj abc ... link
MOZGALICE DANA - 11.01.2016. link
Ako je bbac5 + bbabc = 176cba koju vrednost ima broj abc ... link
MOZGALICE DANA - 12.01.2016. link
MATEMATIKA - strana 4 | MOZGALICE link
Ako je 247c4 - b3ac4 = bbb00 koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je c9c07 - ca8bb = a3a1 koju vrednost ima broj abc ... link
Izračunaj broj 2320 pomoću brojeva [9, 9, 9, 5, 41, 118 ... link
Vedad Sljivic - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 775 pomoću brojeva [7, 3, 7, 4, 82, 539] | MOZGALICE ... link
Ivana Nisavic - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 243 pomoću brojeva [2, 1, 8, 1, 79, 212] | MOZGALICE ... link
Koja slova nedostaju u skupu? | MOZGALICE (9069) link
David Denić - autor @ MOZGALICE link
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI | MOZGALICE (13310) link
Izračunaj broj 1128 pomoću brojeva [4, 5, 9, 2, 66, 139 ... link
MATEMATIKA - strana 4 | MOZGALICE link
ASOCIJACIJE - strana 3 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 718 pomoću brojeva [2, 2, 4, 8, 64, 198] | MOZGALICE ... link
Izračunaj proizvod brojeva a i b | MOZGALICE (9298) link
Izračunaj broj 1128 pomoću brojeva [4, 5, 9, 2, 66, 139 ... link
Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva [5, 7, 9, 1, 25, 177 ... link
Izračunaj broj 1553 pomoću brojeva [8, 9, 3, 5, 28, 186 ... link
Izračunaj broj 5876 pomoću brojeva [7, 1, 2, 9, 33, 620 ... link
Izračunaj broj 5031 pomoću brojeva [6, 7, 4, 2, 18, 727 ... link
Izračunaj broj 7482 pomoću brojeva [2, 4, 3, 6, 76, 756 ... link
Izračunaj broj 4218 pomoću brojeva [8, 4, 5, 6, 90, 799 ... link
Izračunaj broj 3477 pomoću brojeva [3, 2, 2, 3, 58, 661 ... link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
Izračunaj broj 8699 pomoću brojeva [7, 9, 4, 8, 71, 740 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 18 ... link
MATEMATIKA - strana 1 | MOZGALICE link
- autor @ MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 06.03.2016. link
MOZGALICE DANA - 05.03.2016. link
MOZGALICE DANA - 08.03.2016. link
MOZGALICE DANA - 03.01.2016. link
MOZGALICE DANA - 07.01.2016. link
MOZGALICE DANA - 10.01.2016. link
MOZGALICE DANA - 11.03.2016. link