Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
PRETRAGA MOZGALICA
autor: Brain Teasers

Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 4, 6, 13, 25, 27, 36, 56, 58, 67, 70) i izračunaj A-B-C

1
Težina zadatka: 9/10
Broj tačnih odgovora: 72/443
Kategorija: brojevi, matematika
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 4, 6, 13, 25, 27, 36, 56, 58, 67, 70) i izračunaj A-B-C | MOZGALICE [autor: Brain Teasers] - Broj tačnih odgovora: 72/443 - Težina zadatka: 9/10 - Kategorija: brojevi, matematika
PROVERITE REŠENjE MOZGALICE
Odgovor možete dati i ćiriličnim i latiničnim pismom ravnopravno.
KORISNIK KOJI JE PRVI REŠIO ZADATAK
Sanja Šabović 09.04.2016 - 05:16
SLIČNI ZADACI
MATEMATIKA - strana 3 | MOZGALICE link
MATEMATIKA - strana 11 | MOZGALICE link
MATEMATIKA - strana 10 | MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 19.11.2015. link
Koja je dobitna kombinacija? | MOZGALICE (14273) link
MATEMATIKA - strana 17 | MOZGALICE link
MATEMATIKA - strana 13 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 2320 pomoću brojeva [9, 9, 9, 5, 41, 118 ... link
Izračunaj broj 7724 pomoću brojeva [6, 9, 4, 3, 51, 758 ... link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7106) link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7563) link
Reši zagonetku | MOZGALICE (8439) link
Reši asocijaciju u slici | MOZGALICE (8041) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7486) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši asocijaciju | MOZGALICE (7064) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (7, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat i pronađi proizvod nepoznatih brojeva ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (7, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat i odredi proizvod nepoznativ brojeva A, B, C, D ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (7, 8, 10 ... link
Oteraj vanzemaljca :) - dopuni magični kvadrat | MOZGALICE (7473) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 17 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 18 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (7, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
Od ponuđenih slova sastavi palindromnu rečenicu! | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Od ponuđenih slova sastavi palindromnu rečenicu | MOZGALICE ... link
Od ponuđenih slogova sastavi misao osobe sa slike | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 18 ... link
Od ponuđenih slogova sastavi misao pisca sa slike | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Koliki je zbir prvih 1389 prirodnih brojeva? | MOZGALICE (7877) link
Izračunaj proizvod brojeva a i b | MOZGALICE (9298) link
Izračunaj broj 1128 pomoću brojeva [4, 5, 9, 2, 66, 139 ... link
Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva [5, 7, 9, 1, 25, 177 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Izračunaj broj 775 pomoću brojeva [7, 3, 7, 4, 82, 539] | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Izračunaj broj 3590 pomoću brojeva [4, 8, 5, 1, 49, 408 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Izračunaj broj 3562 pomoću brojeva [7, 5, 8, 6, 69, 229 ... link
Izračunaj broj 1128 pomoću brojeva [4, 5, 9, 2, 66, 139 ... link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
Izračunaj broj 5876 pomoću brojeva [7, 1, 2, 9, 33, 620 ... link
Izračunaj broj 2091 pomoću brojeva [2, 3, 7, 2, 23, 480 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Izračunaj broj 574 pomoću brojeva [8, 5, 9, 2, 19, 290] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 4532 pomoću brojeva [3, 9, 1, 2, 66, 514 ... link
Ortački (od 2 autora) anagram :) | MOZGALICE (7781) link
Izračunaj broj 718 pomoću brojeva [2, 2, 4, 8, 64, 198] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 9602 pomoću brojeva [9, 2, 5, 6, 39, 568 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
OSTALO - strana 13 | MOZGALICE link
ASOCIJACIJE - strana 13 | MOZGALICE link
IGRA INVERZIJE 13 | MOZGALICE (10145) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Opiši sliku sa 13 različitih slova | MOZGALICE (11418) link
PITALICA: Ako je u Beogradu 19:24 časova u kojoj prestonici je 13 ... link
13 link
13 link
MOZGALICE DANA - 13.03.2016. link
ASOCIJACIJE - strana 32 | MOZGALICE link
Ivanka Kujundzic Orlovic - takmičar @ MOZGALICE link
Strahinja Džever - takmičar @ MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Izračunaj broj 7951 pomoću brojeva [9, 9, 9, 7, 25, 895 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
MOZGALICE DANA - 25.11.2015. link
MOZGALICE DANA - 25.01.2016. link
Izračunaj broj 2091 pomoću brojeva [2, 3, 7, 2, 23, 480 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (17, 19 ... link
MOZGALICE DANA - 21.01.2016. link
MOZGALICE DANA - 24.01.2016. link
Asocijacija: 1918, LALA, 27, KONGRES | MOZGALICE (9252) link
ASOCIJACIJE - strana 27 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Natasa Krudulj - takmičar @ MOZGALICE link
Milica Jaksic - takmičar @ MOZGALICE link
Sreten Krstić - takmičar @ MOZGALICE link
Dragana Uskokovic Djurovic - takmičar @ MOZGALICE link
ASOCIJACIJE - strana 42 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Niko Neznanovic - takmičar @ MOZGALICE link
Dejan Rakic - takmičar @ MOZGALICE link
Dejan Marsenić - autor @ MOZGALICE link
REBUS: ... i nevoljno vraća | MOZGALICE (10640) link
Pronađi reč koja ima 6 suglasnika jedan do drugog | MOZGALICE ... link
Asocijacija: ŽELJA, MARKER, BRAŠNO, RADIJUS | MOZGALICE ... link
REBUS: Čim je nestalao struje... | MOZGALICE (12699) link
Tihomir Rabuzin - takmičar @ MOZGALICE link
Anagram: KRASAN ROD! | MOZGALICE (12204) link
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI | MOZGALICE (10510) link
Aleksandar Jovanovic - takmičar @ MOZGALICE link
Obrnuti rebus | MOZGALICE (9620) link
Matematički rebus | MOZGALICE (7865) link
Asocijacija: INA, ETINA, URINA, ERDA | MOZGALICE (12456) link
NEGATIV: O kom filmu je reč? | MOZGALICE (12051) link
ASOCIJACIJE - strana 23 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 570 pomoću brojeva [8, 1, 9, 3, 15, 446] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 3477 pomoću brojeva [3, 2, 2, 3, 58, 661 ... link
Izračunaj broj 1038 pomoću brojeva [5, 4, 7, 6, 58, 813 ... link
Izračunaj broj 283 pomoću brojeva [5, 2, 8, 3, 58, 166] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 8244 pomoću brojeva [9, 8, 9, 9, 54, 900 ... link
Izračunaj proizvod brojeva a i b | MOZGALICE (9298) link
Zoran Živanović - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 574 pomoću brojeva [8, 5, 9, 2, 19, 290] | MOZGALICE ... link
Miljan Milidrag - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 1540 pomoću brojeva [1, 8, 5, 1, 60, 165 ... link
Izračunaj broj 410 pomoću brojeva [2, 8, 4, 1, 67, 287] | MOZGALICE ... link
Branislav Lukac - takmičar @ MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 18 ... link
Popajev rebus :) | MOZGALICE (8145) link
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI | MOZGALICE (10457) link
Rebus iz zbornice | MOZGALICE (9981) link
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI | MOZGALICE (12722) link
Koja je dobitna kombinacija? | MOZGALICE (13881) link
Sarajevski palindrom | MOZGALICE (12136) link
Asocijacija: KAMEN, ULJE, KLUB, SAT | MOZGALICE (8850) link
Anagram: NAKIDA SNAJKI! | MOZGALICE (12157) link
Izračunaj broj 1062 pomoću brojeva [3, 4, 7, 4, 62, 877 ... link
Izračunaj broj 377 pomoću brojeva [4, 4, 4, 7, 70, 672] | MOZGALICE ... link
Asocijacija: 70, ALEKSANDAR, TARIFA, AUT | MOZGALICE (12094) link
Izračunaj broj 504 pomoću brojeva [1, 5, 8, 6, 51, 107] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 3159 pomoću brojeva [7, 9, 4, 7, 75, 799 ... link
Miroslav Aleksic - takmičar @ MOZGALICE link
Izračunaj broj 5936 pomoću brojeva [1, 6, 7, 5, 46, 914 ... link
Pogodite naslov filma iz 1968. godine | MOZGALICE (9077) link
Izračunaj broj 2650 pomoću brojeva [4, 1, 7, 8, 19, 501 ... link
Izračunaj broj 718 pomoću brojeva [2, 2, 4, 8, 64, 198] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 1077 pomoću brojeva [3, 7, 1, 3, 87, 102 ... link
Izračunaj broj 1128 pomoću brojeva [4, 5, 9, 2, 66, 139 ... link
Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva [5, 7, 9, 1, 25, 177 ... link
Izračunaj broj 5225 pomoću brojeva [9, 7, 1, 8, 18, 759 ... link
Izračunaj broj 3590 pomoću brojeva [4, 8, 5, 1, 49, 408 ... link
Izračunaj broj 4218 pomoću brojeva [8, 4, 5, 6, 90, 799 ... link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
Izračunaj broj 5031 pomoću brojeva [6, 7, 4, 2, 18, 727 ... link
Izračunaj broj 8699 pomoću brojeva [7, 9, 4, 8, 71, 740 ... link
Izračunaj broj 2091 pomoću brojeva [2, 3, 7, 2, 23, 480 ... link
Ako je 47abb + 86bba = 1c4a8b koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je a9a91 - ac9b9 = 6c2 koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je ca73a - baa62 = ba66c koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je 3032c + a6bc5 = 7652a koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je 17a5b + 663c3 = a41ac koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je 7bb8c + 40bac = 11ba48 koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je 22c15 + cb035 = bac50 koju vrednost ima broj abc ... link
Ako je acc90 - 5ccc3 = b00ba koju vrednost ima broj abc ... link