Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
PRETRAGA MOZGALICA
autor: Brain Teasers

Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 11, 18, 27, 29, 36, 70, 72, 79) i izračunaj A-B*C

1
Težina zadatka: 9/10
Broj tačnih odgovora: 109/1114
Kategorija: brojevi, matematika
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 11, 18, 27, 29, 36, 70, 72, 79) i izračunaj A-B*C | MOZGALICE [autor: Brain Teasers] - Broj tačnih odgovora: 109/1114 - Težina zadatka: 9/10 - Kategorija: brojevi, matematika
PROVERITE REŠENjE MOZGALICE
Odgovor možete dati i ćiriličnim i latiničnim pismom ravnopravno.
KORISNIK KOJI JE PRVI REŠIO ZADATAK
Milenko Gajic 16.04.2016 - 07:30
SLIČNI ZADACI
MATEMATIKA - strana 3 | MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 19.11.2015. link
MOZGALICE DANA - 15.04.2016. link
MATEMATIKA - strana 13 | MOZGALICE link
Koja kombinacija (cifara od 1 do 6) je dobitna? | MOZGALICE (9556) link
Izračunaj broj 1128 pomoću brojeva [4, 5, 9, 2, 66, 139 ... link
Izračunaj broj 7724 pomoću brojeva [6, 9, 4, 3, 51, 758 ... link
Nađi dobitnu kombinaciju | MOZGALICE (10420) link
Izračunaj broj 7375 pomoću brojeva [9, 2, 6, 4, 66, 647 ... link
Izračunaj broj 4218 pomoću brojeva [8, 4, 5, 6, 90, 799 ... link
Reši rebus | MOZGALICE (6816) link
Reši zagonetku | MOZGALICE (8439) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 18 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (17, 19 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (17, 19 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (17, 19 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 7, 13 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (7, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 18 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (7, 8, 10 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (17, 19 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (9, 19, 20 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
Od ponuđenih slova sastavi palindromnu rečenicu! | MOZGALICE ... link
Od ponuđenih slova sastavi palindrom koji opisuje sliku ... link
Od ponuđenih slogova sastavite misao Dostojevskog | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (10, 24 ... link
Od ponuđenih slogova sastavi misao osobe sa slike | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 18 ... link
Od ponuđenih slogova sastavi misao književnika sa slike ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Od ponuđenih slogova sastavite misao | MOZGALICE (8086) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Izračunaj proizvod brojeva a i b | MOZGALICE (9298) link
Izračunaj broj 1128 pomoću brojeva [4, 5, 9, 2, 66, 139 ... link
Koji broj nastavlja ovaj niz brojeva? | MOZGALICE (7405) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (3, 4, 6, 7 ... link
Izračunaj broj 3590 pomoću brojeva [4, 8, 5, 1, 49, 408 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 9 ... link
Izračunaj broj 4218 pomoću brojeva [8, 4, 5, 6, 90, 799 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (6, 8, 10 ... link
Izračunaj broj 5031 pomoću brojeva [6, 7, 4, 2, 18, 727 ... link
Izračunaj broj 1128 pomoću brojeva [4, 5, 9, 2, 66, 139 ... link
Izračunaj broj 5876 pomoću brojeva [7, 1, 2, 9, 33, 620 ... link
Izračunaj broj 5225 pomoću brojeva [9, 7, 1, 8, 18, 759 ... link
Izračunaj broj 7724 pomoću brojeva [6, 9, 4, 3, 51, 758 ... link
Izračunaj broj 7951 pomoću brojeva [9, 9, 9, 7, 25, 895 ... link
Izračunaj broj 8699 pomoću brojeva [7, 9, 4, 8, 71, 740 ... link
Izračunaj broj 7375 pomoću brojeva [9, 2, 6, 4, 66, 647 ... link
MATEMATIKA - strana 9 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 2670 pomoću brojeva [9, 3, 1, 7, 21, 825 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (5, 6, 7 ... link
MATEMATIKA - strana 11 | MOZGALICE link
ANAGRAMI - strana 11 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
11 link
Alvin Saymon - takmičar @ MOZGALICE link
Ljubinka Vukadinovic - takmičar @ MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 14 ... link
ASOCIJACIJE - strana 32 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (8, 9, 15 ... link
Izračunaj broj 5225 pomoću brojeva [9, 7, 1, 8, 18, 759 ... link
Koliko je 18+6+20? | MOZGALICE (9026) link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 8 ... link
REBUSI - strana 18 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (2, 3, 5, 6 ... link
MOZGALICE DANA - 18.03.2016. link
Apr 18, 2014 5:41am link
Asocijacija: 1918, LALA, 27, KONGRES | MOZGALICE (9252) link
ASOCIJACIJE - strana 27 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 6, 11 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (14, 15 ... link
Sreten Krstić - takmičar @ MOZGALICE link
Marica Milidrag - takmičar @ MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 27.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 15.04.2016. link
Asocijacija: KIČMA, KOŠARKA, VOJSKA, ODBOJKA | MOZGALICE ... link
Koliko je 9*(29+321+151)? | MOZGALICE (7797) link
ASOCIJACIJE - strana 29 | MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 29.12.2015. link
REBUSI - strana 15 | MOZGALICE link
Darko Ilic Kiki - takmičar @ MOZGALICE link
Nili - autor @ MOZGALICE link
Zlatko Tatarević - takmičar @ MOZGALICE link
Душан Рачић - takmičar @ MOZGALICE link
MOZGALICE DANA - 07.12.2015. link
MOZGALICE DANA - 21.11.2015. link
ZAGONETKE - strana 3 | MOZGALICE link
ASOCIJACIJE - strana 36 | MOZGALICE link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
Niko Neznanovic - takmičar @ MOZGALICE link
Dejan Marsenić - autor @ MOZGALICE link
Pronađi reč koja ima 6 suglasnika jedan do drugog | MOZGALICE ... link
PRONAĐI SKRIVENO REŠENJE NA SAJTU! | MOZGALICE (9144) link
Sofija Necin - autor @ MOZGALICE link
Jasmina Atarac - autor @ MOZGALICE link
Pogodite naslov kultnog filma iz 70-ih | MOZGALICE (8022) link
Izračunaj broj 377 pomoću brojeva [4, 4, 4, 7, 70, 672] | MOZGALICE ... link
Izračunaj broj 832 pomoću brojeva [3, 7, 3, 2, 70, 215] | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Izračunaj broj 837 pomoću brojeva [6, 2, 6, 2, 20, 775] | MOZGALICE ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 17 ... link
Izračunaj broj 5936 pomoću brojeva [1, 6, 7, 5, 46, 914 ... link
Pogodite naslov filma iz 1968. godine | MOZGALICE (9077) link
Izračunaj broj 3477 pomoću brojeva [3, 2, 2, 3, 58, 661 ... link
Izračunaj broj 1966 pomoću brojeva [3, 2, 9, 1, 67, 645 ... link
Izračunaj broj 1077 pomoću brojeva [3, 7, 1, 3, 87, 102 ... link
Marta Kenjic - takmičar @ MOZGALICE link
Živković Milan - takmičar @ MOZGALICE link
Leila Saric-Malicevic - takmičar @ MOZGALICE link
Ako je 8c1ba + 2cb66 = 1cc72b koju vrednost ima broj abc ... link
Izračunaj broj 1214 pomoću brojeva [4, 5, 3, 3, 87, 880 ... link
Izračunaj broj 1401 pomoću brojeva [9, 6, 6, 3, 45, 808 ... link
Izračunaj broj 3144 pomoću brojeva [9, 7, 2, 6, 55, 176 ... link
Koje je rešenje asocijacije u slici? | MOZGALICE (8598) link
Rebus sa lepim rešenjem :) | MOZGALICE (7095) link
Владан Петковић - takmičar @ MOZGALICE link
MATEMATIKA - strana 7 | MOZGALICE link
MATEMATIKA - strana 3 | MOZGALICE link
Nađi dobitnu kombinaciju | MOZGALICE (14253) link
Koje je rešenje asocijacije u slici? | MOZGALICE (9450) link
ANAGRAM: MALO REČI AL' KRŠE MOĆ! | MOZGALICE (10012) link
Nađi dobitnu kombinaciju | MOZGALICE (14307) link
Izračunaj broj 552 pomoću brojeva [1, 5, 2, 8, 51, 151] | MOZGALICE ... link
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI | MOZGALICE (12905) link
MATEMATIKA - strana 5 | MOZGALICE link
Izračunaj broj 24 pomoću brojeva [1, 3, 4, 6] | MOZGALICE (9225) link
Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva [5, 7, 9, 1, 25, 177 ... link
Izračunaj broj 3590 pomoću brojeva [4, 8, 5, 1, 49, 408 ... link
Izračunaj broj 4218 pomoću brojeva [8, 4, 5, 6, 90, 799 ... link
Izračunaj broj 3562 pomoću brojeva [7, 5, 8, 6, 69, 229 ... link
Izračunaj broj 7482 pomoću brojeva [2, 4, 3, 6, 76, 756 ... link
Izračunaj broj 3188 pomoću brojeva [8, 2, 3, 4, 11, 805 ... link
Izračunaj broj 2091 pomoću brojeva [2, 3, 7, 2, 23, 480 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (4, 5, 7 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (16, 18 ... link
Reši magični kvadrat koristeći neke od ponuđenih brojeva (13, 15 ... link
MOZGALICE DANA - 07.04.2016. link
MOZGALICE DANA - 05.03.2016. link
MOZGALICE DANA - 06.03.2016. link
MOZGALICE DANA - 07.03.2016. link
MOZGALICE DANA - 19.01.2016. link
MOZGALICE DANA - 17.01.2016. link
MOZGALICE DANA - 10.01.2016. link
Potreban Vam je vodoinstalater? Na sajtu Majstori info možete naći mnoge Vodoinstalatere koji rade odgušenja i ostale vodoinstlaterske usluge.