Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
olivera kaljevic
PRETRAGA MOZGALICA

Dejan Rajković
autor@MOZGALICE

Dejan Rajković - autor na sajtu Mozgalica - Broj objavljenih zadataka: 11 - Ukupan broj tačnih odgovora: 1606 - Ukupan broj lajkova: 0
Zbir kućnih brojeva sa jedne strane ulice, između dve raskrsnice...
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 120
Broj lajkova: 0
Koji je najveći broj koji može da se dobije kao količnik ...?
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 193
Broj lajkova: 0
Koliko dana bi na jezeru mogao da pije jedan slon?
Kategorija: matematika
Broj tačnih odgovora: 138
Broj lajkova: 0
Pronađi najmanji prirodan broj koji je 2004 puta veći od zbira svojih cifara
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 81
Broj lajkova: 0
Koliko iznosi zbir svih cifara?
Kategorija: matematika
Broj tačnih odgovora: 45
Broj lajkova: 0
Odredi brojevnu vrednost reči SINONIM
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 43
Broj lajkova: 0
Za koliko bi sekundi udruženi pojeli ovcu?
Kategorija: matematika
Broj tačnih odgovora: 265
Broj lajkova: 0
Za koliko dana je seljak povratio uloženi novac?
Kategorija: matematika
Broj tačnih odgovora: 264
Broj lajkova: 0
Za koliko sati će da stigne splav od Kijeva do Hersona?
Kategorija: matematika
Broj tačnih odgovora: 73
Broj lajkova: 0
Koliko puta u toku 24 sata velika i mala kazaljka na satu obrazuju prav ugao?
Kategorija: matematika
Broj tačnih odgovora: 240
Broj lajkova: 0
Nađi petocifreni broj ABCDE takav da su dvocifreni brojevi AB, BC, CD i DE kvadrati celih brojeva
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 144
Broj lajkova: 0
0
0
10