Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
Zor An
PRETRAGA MOZGALICA

Mirka Šajić
autor@MOZGALICE

Mirka Šajić - autor na sajtu Mozgalica - Broj objavljenih zadataka: 35 - Ukupan broj tačnih odgovora: 4104 - Ukupan broj lajkova: 0
Anagram u dve jezičke varijante
Kategorija: enigmatika, anagrami
Broj tačnih odgovora: 131
Broj lajkova: 0
VELIK NOS MI OROSI VLAS (anagram)
Kategorija: enigmatika, anagrami
Broj tačnih odgovora: 46
Broj lajkova: 0
Slovni rebus
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 27
Broj lajkova: 0
FER MATORKA: "AKSIOME ...PET!" (anagram)
Kategorija: enigmatika, anagrami
Broj tačnih odgovora: 161
Broj lajkova: 0
Rebus iz Ukrajine
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 26
Broj lajkova: 0
Od ponuđenih slova sastavi palindromnu rečenicu
Kategorija: enigmatika, palindromi
Broj tačnih odgovora: 54
Broj lajkova: 0
Dodavaljka: MAKEDONSKOM GRADU DODAŠ LI SAD SLOVO...
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 43
Broj lajkova: 0
Palindromom opiši sliku
Kategorija: enigmatika, palindromi
Broj tačnih odgovora: 83
Broj lajkova: 0
NA OBALI JEZERA MAKEDONSKO MESTO UGOSTILO GLODARA JER DOLAZI ČESTO! (menjaljka)
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 71
Broj lajkova: 0
Asocijacija: ČOKOLADA, KOMANDA, ŠKOLA, TRAJAN
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 269
Broj lajkova: 0
Asocijacija: PLATA, D, PRASE, NESREĆA
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 280
Broj lajkova: 0
Od ponuđenih slova sastavi palindromnu rečenicu
Kategorija: enigmatika, palindromi
Broj tačnih odgovora: 65
Broj lajkova: 0
GEOGRAFSKI REBUS
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 44
Broj lajkova: 0
REBUS O NASILjU U BRAKU
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 66
Broj lajkova: 0
POSVAJALjKA: Od crvenog voća sok skuvala Rada i prodala na pijaci jednog našeg grada!
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 70
Broj lajkova: 0
OBIČNI REGRUT ŠETA SE SAD, I NA KORDUNU RAZGLEDA TAJ GRAD! (menjaljka)
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 84
Broj lajkova: 0
MALI GRAD U BOSNI PONOSI SE TIME, ŠTO S TEŠKIM METALOM DELI ISTO IME! (homonim)
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 236
Broj lajkova: 0
PALINDROMNA ČITALjKA: Kada padne noć gluva šta to Acin "ćuko" čuva?
Kategorija: enigmatika, palindromi
Broj tačnih odgovora: 98
Broj lajkova: 0
Asocijacija: POKOJNIK, RADIO, ALBERT, MATEMATIKA
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 161
Broj lajkova: 0
Sastavi palindromnu rečenicu
Kategorija: enigmatika, palindromi
Broj tačnih odgovora: 106
Broj lajkova: 0
Na koliko sekundi kreću autobusi sa krajnjih stanica?
Kategorija: matematika
Broj tačnih odgovora: 67
Broj lajkova: 0
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 155
Broj lajkova: 0
Rebus iz Bosne
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 59
Broj lajkova: 0
REBUS: Da li je baš uvek tako?
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 142
Broj lajkova: 0
Rebus sa crnogorskog primorja
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 192
Broj lajkova: 0
ANAGRAM: POZNATE MI!
Kategorija: enigmatika, anagrami
Broj tačnih odgovora: 112
Broj lajkova: 0
Koje godine je rođen čovek?
Kategorija: matematika
Broj tačnih odgovora: 345
Broj lajkova: 0
PITALICA: Koja naša reč ima šest suglasnika zaredom?
Kategorija: pitalice
Broj tačnih odgovora: 108
Broj lajkova: 0
Rebus sa Kosova
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 140
Broj lajkova: 0
Rebus iz ministarstva zdravlja
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 44
Broj lajkova: 0
Rebus iz zbornice
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 71
Broj lajkova: 0
Koliko se različitih parnih četverocifrenih brojeva može napisati od cifara 0, 1, 2, 3, 5?
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 135
Broj lajkova: 0
PITALICA: Koje je to piće?
Kategorija: pitalice
Broj tačnih odgovora: 57
Broj lajkova: 0
PITALICA: Koji je to ugao?
Kategorija: pitalice, matematika
Broj tačnih odgovora: 210
Broj lajkova: 0
Slovni rebus
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 146
Broj lajkova: 0
0
0
10