Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
Zor An
PRETRAGA MOZGALICA

Nikola ČD Pešić
autor@MOZGALICE

Nikola ČD Pešić - autor na sajtu Mozgalica - Broj objavljenih zadataka: 17 - Ukupan broj tačnih odgovora: 5198 - Ukupan broj lajkova: 0
Asocijacija: ..., ?, !, .
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 375
Broj lajkova: 0
Asocijacija: PREDLOG, STO, NOTA, UGLJENIK
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 370
Broj lajkova: 0
Asocijacija: KISEONIK, ELIPSA, BROJ, UZVIK
Kategorija: brojevi, asocijacije
Broj tačnih odgovora: 550
Broj lajkova: 0
JAKA, DROGIRA! (anagram)
Kategorija: enigmatika, anagrami
Broj tačnih odgovora: 145
Broj lajkova: 0
BRAVO DEČKO! (anagram)
Kategorija: enigmatika, anagrami
Broj tačnih odgovora: 105
Broj lajkova: 0
PALINDROMNA ISTICALjKA
Kategorija: enigmatika, palindromi
Broj tačnih odgovora: 152
Broj lajkova: 0
VODORAVNA, DIVNA SPRAVA, BRAČNE MUKE SVE REŠAVA!
Kategorija: zagonetke
Broj tačnih odgovora: 2561
Broj lajkova: 0
OPISNI REBUS: Broj i metal s hirurgije javiće vam kako mi je!?
Kategorija: enigmatika, brojevi, rebusi
Broj tačnih odgovora: 37
Broj lajkova: 0
ANAGRAM: APRIL NOSI CVEĆE!
Kategorija: enigmatika, anagrami
Broj tačnih odgovora: 115
Broj lajkova: 0
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 92
Broj lajkova: 0
KRIPTOGRAM: BREZA, SIRAK, LjILjAN, TRSKA, TIKVA
Kategorija: enigmatika, kriptogrami
Broj tačnih odgovora: 98
Broj lajkova: 0
ENIGMATSKA ASOCIJACIJA U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 35
Broj lajkova: 0
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 77
Broj lajkova: 0
ZAGONETKA: Da utekneš, imaš slugu i podmetneš kvazi drugu!
Kategorija: zagonetke
Broj tačnih odgovora: 154
Broj lajkova: 0
TELEFONSKI KRIPTOGRAM
Kategorija: enigmatika, kriptogrami
Broj tačnih odgovora: 38
Broj lajkova: 0
ANAGRAM: PREPORODLjIVA privredna grana čiji je glavni proizvod hrana!
Kategorija: enigmatika, anagrami
Broj tačnih odgovora: 250
Broj lajkova: 0
KRIPTOGRAM
Kategorija: enigmatika, kriptogrami
Broj tačnih odgovora: 44
Broj lajkova: 0
0
0
10