Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
PRETRAGA MOZGALICA

Rebus X Jedan
autor@MOZGALICE

Rebus X Jedan - autor na sajtu Mozgalica - Broj objavljenih zadataka: 34 - Ukupan broj tačnih odgovora: 2318 - Ukupan broj lajkova: 0
Kriptogram: OSLO, RIM, STOKHOLM, BERLIN, KIJEV
Kategorija: enigmatika, kriptogrami
Broj tačnih odgovora: 20
Broj lajkova: 0
FOTO PALINDROM
Kategorija: enigmatika, palindromi
Broj tačnih odgovora: 25
Broj lajkova: 0
Otkrij skriveni tekst (dopunjaljka)
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 23
Broj lajkova: 0
Otkrij skriveni tekst rešavanjem rebusa (dopunjaljka)
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 21
Broj lajkova: 0
DOPUNjALjKA: Otkrij skriveni pojam
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 23
Broj lajkova: 0
Nasilnički rebus
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 21
Broj lajkova: 0
REBUS IZ DETINjSTVA
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 20
Broj lajkova: 0
KRIPTOGRAM: BLEKBURN, INDEPENDIENTE, ESBJERG, DERBI, KAUNTI, VOJVODINA, GALATASARAJ
Kategorija: enigmatika, kriptogrami
Broj tačnih odgovora: 28
Broj lajkova: 0
Politički rebus
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 20
Broj lajkova: 0
Što su starije, sve manje bora imaju. Šta su?
Kategorija: zagonetke
Broj tačnih odgovora: 216
Broj lajkova: 0
DOPUNjALjKA: Otkrij skrivenu reč
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 37
Broj lajkova: 0
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 150
Broj lajkova: 0
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 33
Broj lajkova: 0
DOPUNjALjKA: Otkrij skriveni tekst
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 48
Broj lajkova: 0
Šahovski rebus
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 103
Broj lajkova: 0
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 73
Broj lajkova: 0
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 255
Broj lajkova: 0
Koji je proizvod sledeća tri člana niza?
Kategorija: matematika
Broj tačnih odgovora: 35
Broj lajkova: 0
Obratni rebus o bekriji
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 54
Broj lajkova: 0
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 117
Broj lajkova: 0
Rebus o skladnom braku
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 39
Broj lajkova: 0
SLOVNI REBUS
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 42
Broj lajkova: 0
Rebus tolerancije
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 44
Broj lajkova: 0
REBUS: Savet za letnje vrućine
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 47
Broj lajkova: 0
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 202
Broj lajkova: 0
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 61
Broj lajkova: 0
Rebus u trendu
Kategorija: enigmatika, rebusi
Broj tačnih odgovora: 72
Broj lajkova: 0
PITALICA: Kad u naziv države jedne umetnemo zamenicu ...
Kategorija: pitalice
Broj tačnih odgovora: 81
Broj lajkova: 0
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 78
Broj lajkova: 0
Rebus sa palindromnim rešenjem
Kategorija: enigmatika, palindromi, rebusi
Broj tačnih odgovora: 43
Broj lajkova: 0
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 120
Broj lajkova: 0
Dešifruj poslovicu
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 68
Broj lajkova: 0
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 55
Broj lajkova: 0
IGRA ASOCIJACIJA - ASOCIJACIJE U SLICI
Kategorija: asocijacije
Broj tačnih odgovora: 44
Broj lajkova: 0
0
0
10