Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
PRETRAGA MOZGALICA

MATEMATIKA - strana 11

predhodna strana sledeća strana
Koji je proizvod sledeća tri člana niza?
Autor: Rebus X Jedan
Kategorija: matematika
Broj tačnih odgovora: 35
Broj lajkova: 0
Ako je obim kvadrata, koji zauzima četvrtinu površine većeg, 1024 koliki je kvadrat površine većeg?
Kategorija: matematika
Broj tačnih odgovora: 136
Broj lajkova: 0
Izračunaj broj 1134 pomoću brojeva [2, 8, 4, 5, 54, 452]
Autor: Brain Teasers
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 80
Broj lajkova: 0
Pronađi nedostajući broj i stepenuj manju cifru većom
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 56
Broj lajkova: 0
Izračunaj nepoznatu vrednost Ž
Autor: Vladimir Panić
Kategorija: matematika
Broj tačnih odgovora: 27
Broj lajkova: 0
Izračunaj broj 7180 pomoću brojeva [3, 8, 6, 6, 13, 875]
Autor: Brain Teasers
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 52
Broj lajkova: 0
Ako kocku leda stranice a=1389 istopimo i zaledimo u loptu leda, koliki će biti pluprečnik iste?
Kategorija: matematika
Broj tačnih odgovora: 71
Broj lajkova: 0
Odredi brojeve A i B i nađi njihov proizvod
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 80
Broj lajkova: 0
Izračunaj broj 1027 pomoću brojeva [9, 1, 3, 4, 90, 939]
Autor: Brain Teasers
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 133
Broj lajkova: 0
Pronađi broj koji nedostaje
Autor: Lidija Duvnjak
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 43
Broj lajkova: 0
Izračunaj broj 1034 pomoću brojeva [5, 7, 3, 9, 21, 952]
Autor: Brain Teasers
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 95
Broj lajkova: 0
Koliko trouglova ima na slici?
Kategorija: matematika
Broj tačnih odgovora: 194
Broj lajkova: 0
Pronađi broj koji nedostaje i izračunaj njegov stepen sa samim sobom
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 179
Broj lajkova: 0
Izračunaj broj 5135 pomoću brojeva [8, 8, 6, 1, 45, 901]
Autor: Brain Teasers
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 83
Broj lajkova: 0
Izračunaj broj 6741 pomoću brojeva [7, 2, 3, 6, 77, 698]
Autor: Brain Teasers
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 63
Broj lajkova: 0
Izračunaj broj 3423 pomoću brojeva [6, 5, 1, 6, 61, 278]
Autor: Brain Teasers
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 60
Broj lajkova: 0
Izračunaj broj 243 pomoću brojeva [2, 1, 8, 1, 79, 212]
Autor: Brain Teasers
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 100
Broj lajkova: 0
Izračunaj broj 1721 pomoću brojeva [2, 7, 1, 6, 41, 745]
Autor: Brain Teasers
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 74
Broj lajkova: 0
Izračunaj broj 283 pomoću brojeva [5, 2, 8, 3, 58, 166]
Autor: Brain Teasers
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 130
Broj lajkova: 0
Dešifruj sabiranje i odredi vrednost broja ABC
Kategorija: brojevi, matematika
Broj tačnih odgovora: 164
Broj lajkova: 0
predhodna strana sledeća strana
Potreban Vam je majstor Moler za krečenje stana? Na sajtu Majstori info možete naći mnoge Molere koji rade molersko farbarske radove, krečenje i slično.