Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
Zeljko Jelas
PRETRAGA MOZGALICA

OSTALO - strana 1

sledeća strana
PITALICA: Koja reka se sastoji od titule, veznika, note i broja?
Autor: Sanja Šabović
Kategorija: brojevi, pitalice
Broj tačnih odgovora: 159
Broj lajkova: 0
Kriptogram: OSLO, RIM, STOKHOLM, BERLIN, KIJEV
Autor: Rebus X Jedan
Kategorija: enigmatika, kriptogrami
Broj tačnih odgovora: 20
Broj lajkova: 0
Kriptogram: GORŠTAK, ISIJAVANJE, NEŠVIL, BETOVEN, GREMLINI, LAVIRINT
Autor: Zorica Čabarkapa
Kategorija: enigmatika, kriptogrami
Broj tačnih odgovora: 21
Broj lajkova: 0
DOPUNjALjKA: Otkrij skriveni tekst
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 20
Broj lajkova: 0
FOTO PALINDROM
Autor: Rebus X Jedan
Kategorija: enigmatika, palindromi
Broj tačnih odgovora: 25
Broj lajkova: 0
Otkrij skriveni tekst (dopunjaljka)
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 36
Broj lajkova: 0
Otkrij nepoznat tekst (dopunjaljka)
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 43
Broj lajkova: 0
KRIPTOGRAM ODUZIMANjA: Biljke
Autor: Miroslav Cvetković
Kategorija: enigmatika, kriptogrami
Broj tačnih odgovora: 42
Broj lajkova: 0
Koja reč povezuje pojmove oko i Čačak?
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 70
Broj lajkova: 0
DEŠIFRUJ PORUKU
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 11
Broj lajkova: 0
DOPUNjALjKA: Otkrij skriveni tekst
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 22
Broj lajkova: 0
Ko je osoba iza stakla?
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 54
Broj lajkova: 0
Reši šifrovanu glavolomku
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 24
Broj lajkova: 0
Navidete ime i prezime osobe iza stakla
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 154
Broj lajkova: 0
KRIPTOGRAM ODUZIMANjA: Glumice
Autor: Miroslav Cvetković
Kategorija: enigmatika, kriptogrami
Broj tačnih odgovora: 33
Broj lajkova: 0
Otkrij skriveni tekst (dopunjaljka)
Autor: Dejan Marsenić
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 35
Broj lajkova: 0
Koja država ima prestonicu čiji naziv je homonim sa jednim pojmom u trgovini i ekonomiji?
Autor: Darko Marković
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 111
Broj lajkova: 0
Šta se pojavljuje jednom u svakoj sekundi, dvaput u mesec dana, a nijednom u hiljadu godina?
Autor: Sanja Šabović
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 494
Broj lajkova: 0
DOPUNjALjKA: Otkrij skriveni tekst
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 29
Broj lajkova: 0
Otkrij skriveni tekst (dopunjaljka)
Kategorija: glavolomke
Broj tačnih odgovora: 25
Broj lajkova: 0
sledeća strana
Wellnes Laboratory je rezultat zelje za zdravijim zivotom, okretanjem ka prirodnim proizvodima i resursima.