Mozgalice

glavolomke, enigmatika, zagonetke, pitalice, rebusi, anagrami, matematički problemi, asocijacije, igra duga, ...
verzija sajta na engleskom
prijavi se i počni da sakupljaš poene
poslednji korisnik koji je rešio zadatak
PRETRAGA MOZGALICA

PRAVILA

BODOVANjE
Svaki zadatak nosi od 1 do 10 bodova u zavisnosti od broja datih tačnih odgovora. U početku svaki zadatak nosi 10 bodova. Kako se broj tačnih odgovora povećava tako se i broj bodova koje nosi taj zadatak smanjuje sve do 1. Na svakih sat vremena se vrši rekalkulacija osvojenih bodova.

TAKMIČARI ZADAVAČI
Takmičari mogu slati i rešavati svoje zadatake. Jedini uslov za objavljivanje nekog zadatka je kvalitet istog.

PRAVILA REŠAVANjA MOZGALICA
  • ANAGRAM je vrsta enigmatskog zadatka koja se rešava premetanjem slova (npr: TRAVA - VATRA). Za kvalitet anagrama je bitno da postavka ukazuje na rešenje (npr: LAŽNI STID KUPAČA - NUDISTIČKA PLAŽA). Kao pomoć u rešavanju nudi se dužina reči u rešenju.
  • REBUS je vrsta enigmatskog zadatka gde se tumačenjem pojmova, slova, situacija dolazi do rešenja (npr: N TT se može tumačiti kao par T iza N što daje rešenje PARTIZAN). Cilj rebusa treba da bude da sa što manje elementa predstavi neko rešenje. Kao pomoć u rešavanju nudi se dužina reči u rešenju.
  • Cilj igre DUGA je da se pogodi zamišljena kombinacija 4 cifre. U igri su cifre od 1 do 6 koje se mogu ponavljati. Kao pomoć se koriste crni i beli kružići. Crni kružići označavaju broj pogodaka na tačnom mestu, a beli broj pogodaka na pogrešnom mestu.
  • KRIPTOGRAM je jedna od najtežih enigmatskih zagonetki. Karakteriše je neko pravilo tj. ključ na osnovu kojeg se dolazi do rešenja pomoću prezentirane postavke.